Uczcili stulecie niepodległości Polski

W roku bieżącym, w listopadzie upłynie 100 lat, kiedy naród polski odzyskał, po ponad 123 latach niewoli zaborów, swój niepodległy byt państwowy, a Polska wróciła na mapę Europy i świata. I chociaż 100 lat temu, w dniu 11 listopada 1918 roku, odradzająca się Polska stanowiła zaledwie mały ułamek wolnego obszaru (wolna była Warszawa z okręgiem, Lublin z okręgiem, nasze miasto Chełm, powiat chełmski, Krasnystaw z powiatem, częściowo powiat włodawski, Kraków z okręgiem, część Śląska Cieszyńskiego. O pozostałe ziemie trzeba było walczyć czy to orężnie czy też przy pomocy plebiscytów) to liczył się jednak fakt, że zaborcy byli usuwani siłą, bądź też dobrowolnie opuszczali zagarnięte w XVIII wieku polskie terytoria. Nic dziwnego, że Sejm II Rzeczypospolitej swoją ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku uchwalił, że Święto Niepodległości obchodzone będzie w dniu 11 listopada jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny (Dz. U. z 1937 r., Nr 33, poz. 255). Po okresie okupacji niemieckiej (1939-1945) oraz w czasie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (od 1944roku do końca lat siedemdziesiątych XX wieku) obchody tego święta były zakazane, chociaż w latach osiemdziesiątych zaczęto znowu je obchodzić. Oficjalnie 11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości przywrócił Sejm PRL swoją ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku (Dz. U. z 1989 r., Nr 6, poz. 34). Od tej pory już rokrocznie jest to święto państwowe. Czytaj więcej …

Nie wszyscy zapomnieli

W dniu 12 października b. r. minęła 75 rocznica bitwa pod Lenino. Dzień ten był w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obchodzony jako Dzień Wojska Polskiego – święto wszystkich żołnierzy zarówno służby zasadniczej jak też w rezerwie czy w stanie spoczynku. Obecnie jednak kolejne rocznice tej bitwy, która rozpoczęła szlak bojowy polskich żołnierzy walczących na froncie wschodnim, są pokrywane milczeniem, lub co gorzej opluwane z pogardą i szkalowane. A przecież pod Lenino, 75 lat temu, żołnierze 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki walczyli z Niemcami o wyzwolenie Polski spod jarzma okrutnej okupacji niemieckiej grożącej Narodowi Polskiemu totalna zagładą (przecież w latach 1939-1945 na 1000 obywateli polskich zginęło 220 osób czyli 1/5 ogółu mieszkańców – największy odsetek wśród państw biorących czynny udział w działaniach wojennych). Czytaj więcej …

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

WIZYTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ
W dniu 12.10.2018r. Prezes Koła Nr.8 POG ZWiR WP ppłk w st. spocz. Stanisław Gliński odwiedzili współpracującą z nami w zakresie popularyzacji wartości patriotycznych wśród młodego pokolenia Szkołę Podstawową w Częstoniewie. Celem wizyty było złożenie życzeń gronu pedagogicznemu oraz administracji tej szkoły z okazji Święta Edukacji Narodowej. Przyjęte określenie tego święta „Dzień Nauczyciela” wskazuje, że pierwszoplanową rolę w systemie edukacji zajmuje nauczyciel. Zorganizowana z tej okazji akademia z udziałem uczniów wszystkich klas, była formą podziękowania nauczycielom i personelowi technicznemu za trud wkładany w proces ich kształcenia. Czytaj więcej …

74 rocznica bitwy pod Lenino

75 rocznica chrztu bojowego Pierwszej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki w bitwie pod Lenino dniach 12 -13.10.1943r.
Z inicjatywy W. Wasilewskiej i A. Lampe, wiosną 1943r powstał Związek Patriotów Polskich w Moskwie. ZPP postawił sobie jako naczelne zadanie utworzenie nowej armii polskiej. W maju 1943r. w obozie wojskowym pod Sielcami nad Oką w pobliżu Riazania rozpoczęło się formowanie dywizji. Dowódcą został płk Zygmunt Berling. 11 października stan bojowy dywizji wynosił 12 683 żołnierzy, podoficerów i oficerów. W skład dywizji wchodziły 3 pułki piechoty, pułk artylerii, pułk czołgów im. Bohaterów Westerplatte i eskadra lotnictwa myśliwskiego „Warszawa”. Pierwsza DP wyruszyła na front 1 września 1943r. w czwartą rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Po przebyciu 250 km dywizja wzięła udział w dwudniowych walkach pod Lenino przełamując opór wroga. W walkach zginęło ok. 1500 żołnierzy niemieckich, 326 wzięto do niewoli. Zdobyto 58 dział i moździerzy. Straty I DP: 510 (590) poległych lub zmarłych z ran, 1776 rannych i 632 zaginionych. Czytaj więcej …

Wyjazd do Truskawca

W dniach 12-21 września 2018 roku z inicjatywy Zarządu Powiatowego ZWiR WP w Radzyniu Podlaskim został zorganizowany wyjazd do uzdrowiska „Leśna Pieśń” w Truskawcu na Ukrainie. Był to już kolejny pobyt w tym uzdrowisku; tym razem skorzystało z niego 49 osób (w tym 4 osoby z Chełma). Doskonałe procedury lecznicze oraz bardzo dobre warunki zakwaterowania i wyżywienia gwarantowały miły pobyt wzbogacony atrakcyjnym wieczorem integracyjnym oraz wyjazdami do Drohobycza i ekologicznego gospodarstwa pszczelarskiego „Piotrowa Pasieka”. Czytaj więcej …