Głos w dyskusji …

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Wiktor
Emerytowany Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Głos w dyskusji z okazji 50-lecia Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław, ul. Koszarowa 3, aula C,
Panel: „Rynkowe wcielenie Politologa” – 21.XI.2019 r. g.11-ta

Spis treści:
Pozdrowienia; Nieco o historii nauk politycznych; Spory teoretyczne na temat koncepcji i treści Podstaw Nauk Politycznych; Naukowy komunizm (socjalizm) jako temat pracy habilitacyjnej – obrona na Uniwersytecie im. Karola Marksa w Lipsku; Wyjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – Uniwersytet Illinois; Krótki ekskurs rodzinny; Między nauką a polityką; Politologia i ustrojowy fenomen Chin i KRLD; Nowe książki o Chinach i dalsze blokady w Instytucie Politologii; Przełom w Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej; Wnioski naukowe i prawne.
Czytaj więcej …

Rocznica Defilady Zwycięstwa we Wrocławiu

26 maja 2020 r. odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 75. rocznicy Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty z 1945 r. na Placu Wolności we Wrocławiu. Uroczystość otworzył i prowadził gen. zs płk WP Krzysztof MAJER prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz dowódca Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP. Odśpiewaliśmy hymn państwowy. Prowadzący przywitał zgromadzonych, a szczególnie zaproszonych przedstawicieli i delegacje: 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia – ppłk Marka JAŻDZEWSKIEGO, zastępcę dowódcy i mjr Mieczysława BŁAŻEJEWSKIEGO, szefa sekcji wychowawczej, Komendę Garnizonu WP – mł. chor. Zdzisława SMAGĘ, kapelanów wojskowych: ks. dziekana ppłk Sławomira FONFARĘ, ks. kpt. Maksymiliana JEZIERSKIEGO i ks. prot. Grzegorza CEBULSKIEGO, Czytaj więcej …