Głos w dyskusji …

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Wiktor
Emerytowany Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Głos w dyskusji z okazji 50-lecia Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław, ul. Koszarowa 3, aula C,
Panel: „Rynkowe wcielenie Politologa” – 21.XI.2019 r. g.11-ta

Spis treści:
Pozdrowienia; Nieco o historii nauk politycznych; Spory teoretyczne na temat koncepcji i treści Podstaw Nauk Politycznych; Naukowy komunizm (socjalizm) jako temat pracy habilitacyjnej – obrona na Uniwersytecie im. Karola Marksa w Lipsku; Wyjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – Uniwersytet Illinois; Krótki ekskurs rodzinny; Między nauką a polityką; Politologia i ustrojowy fenomen Chin i KRLD; Nowe książki o Chinach i dalsze blokady w Instytucie Politologii; Przełom w Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej; Wnioski naukowe i prawne.
Czytaj więcej …

Rocznica Defilady Zwycięstwa we Wrocławiu

26 maja 2020 r. odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 75. rocznicy Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty z 1945 r. na Placu Wolności we Wrocławiu. Uroczystość otworzył i prowadził gen. zs płk WP Krzysztof MAJER prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz dowódca Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP. Odśpiewaliśmy hymn państwowy. Prowadzący przywitał zgromadzonych, a szczególnie zaproszonych przedstawicieli i delegacje: 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia – ppłk Marka JAŻDZEWSKIEGO, zastępcę dowódcy i mjr Mieczysława BŁAŻEJEWSKIEGO, szefa sekcji wychowawczej, Komendę Garnizonu WP – mł. chor. Zdzisława SMAGĘ, kapelanów wojskowych: ks. dziekana ppłk Sławomira FONFARĘ, ks. kpt. Maksymiliana JEZIERSKIEGO i ks. prot. Grzegorza CEBULSKIEGO, Czytaj więcej …

Ostatnie pożegnanie – st. sierż. Halina Matera

Zarząd Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Lublińcu z przykrością zawiadamia, że w dniu 10.05.2020 roku odeszła na wieczną wartę w wieku 86 lat st. sierż. Halina Matera – Wiceprezes ZWiRWP w Lublińcu, Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Katowicach, Prezes Zarządu Miejskiego LOK w Lublińcu.
Na szczególne podkreślenie zasługuje również Jej zaangażowanie w działalność Zespołu „WIARUS” za przekazywanie chlubnej tradycji pieśni żołnierskiej i patriotycznej.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi, w tym Złotym Krzyżem Zasługi dla ZWiRWP.
Żegnając Ją kierujemy wyrazy współczucia i głębokiego żalu Rodzinie śp. Haliny.

Cześć Jej pamięci
ZWiRWP w Lublińcu