Dzień Zwycięstwa w Uniejowicach

Zgodnie z wieloletnią tradycją 12 maja br. odbyły się w Uniejowicach k/Złotoryi wojewódzkie związkowe obchody 68. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem. Z Dolnego Śląska przybyło około dwustu członków Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Żołnierzy WP, Związku Inwalidów Wojennych RP, a nawet przedstawiciele KPP.
Gospodarz Muzeum Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej im. płk Ludwika POLAŃSKIEGO, zarazem prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Złotoryi st. sierż. Michał SABADACH serdecznie przywitał licznie przybyłych kombatantów i weteranów, a zwłaszcza kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari kpt. Juliana LECHA ze Świebodzic oraz honorowych gości: starostę złotoryjskiego ppor. Józefa SUDOŁA, komendanta WKU w Bolesławcu ppłk Andrzeja ŁUKĘ, zastępcę Attache Wojskowego Ambasady Federacji Rosyjskiej kmdr Eduarda SZYSZMAKOWA, zastępcę Attache Wojskowego Ambasady Republiki Białoruś płk Dumitra ŻUKOWA, wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP ppłk Krzysztofa MAJERA, konsula Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Igora OSZCZEPKOWA, prezesa honorowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej płk dr Tadusza KOWALCZYKA, przewodniczącego Rady Powiatu Złotoryjskiego st. kpr. Zenona BIERNACKIEGO, prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych mjr Jarosława WIKIERĘ, prezesa Stowarzyszenia Miłoœników Pojazdów Militarnych i Historii Twierdza Wrocław mjr Wojciecha ŁUKASZCZUKA, prezesa Stowarzyszenia Pamięć i Dialog dr Wojciecha KONDUSZĘ, wydawcę i wiceprezesa Stowarzyszenia Pamięć i Dialog mgr Franciszka GRZYWACZA, wiceprzewodniczącego Krajowego Komitetu Wykonawczego KPP mgr Krzysztofa KAUCZA.
Zabierając głos prezes Krzysztof MAJER podkreślił, że z okazji Dnia Zwycięstwa oddajemy hołd polskim żołnierzom, którzy na wszystkich frontach II wojny światowej, na lądzie, morzu i w powietrzu, którzy ofiarnie walczyli o wolną Polskę. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili również starosta Józef SUDOŁ, kmdr Eduard SZYSZMAKOW, ppłk Andrzej ŁUKA, konsul Igor OSZCZEPKOW i płk Tadeusz KOWALCZYK. A wzruszającym momentem było przekazanie do zbiorów muzealnych przez Koło Miejskie ZKRPiBWP w Chojnowie historycznego sztandaru Koła Miejskiego ZBoWiD, a przez mjr mjr Jarosława WIKIERĘ błękitnej flagi ONZ, pod którą polscy żołnierze pełnili misje pokojowe poza granicami naszego kraju.
Uroczystość stała się dobrą okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla aktywu związkowego za popularyzację tradycji i historii Wojska Polskiego. Srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymał st. kpr. Waldemar KORDOWSKI; srebrne medale „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” mjr Jarosław WIKIERA i kpt. pil. Piotr ZBOROWSKI; pamiątkowe „Krzyże Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP” mar. Stanisław KOWALSKI i st. sierż. szt. Waldemar PTASZYŃSKI, pamiątkową odznakę honorową „Krzyż Ludowego Wojska Polskiego” ppłk lek. med. Witold PACZOSA; srebrne odznaki „Za Zasługi dla ZWiRWP” ppor. Władysław RAK, st. sierż. szt. Waldemar PTASZYŃSKI, st. sierż. Jerzy PAŁKA i chor. Zbigniew KURSA; medal pamiątkowy „Bitwy pod Gruszką” Grażyna WIEWIÓRA; medale pamiątkowe „Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej” kpr. Roman KARPIAK i mjr Włodzimierz ZDUNEK, a kilkoro nowych członków odebrało legitymacje członkowskie ZWiRWP. Uroczystościom towarzyszył sztandar Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej i replika sztandaru 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
Część oficjalną spotkania zakończyło tradycyjnie złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przez kombatantów i weteranów pod pomnikami frontowych dowódców WP – marszałka Konstantego ROKOSSOWSKIEGO i gen. broni Karola ŚWIERCZEWSKIEGO. Następnie zostaliśmy zaproszeni do zwiedzania nowej ekspozycji uniejowickiego muzeum. Mimo niekorzystnych prognoz dopisała nam pogoda, dzięki temu kombatanci i weterani w sympatycznej atmosferze w sadzie „Sabadachowa” wspominali swe przeżycia frontowe, często związane z polsko – radzieckim braterstwem broni. Do tańca na polowej estradzie ruszyło wielu wiarusów. Wspólnie też śpiewano piosenki wojenne i wojskowe. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Militarnych i Historii „Twierdza Wrocław” świetnie prezentowali się w polskich i rosyjskich mundurach historycznych. A uzupełnieniem uroczystości była incenizacja i wystawa poświęcona wysiłkowi zbrojnemu polskich żołnierzy na Wschodzie, którą przygotowali członkowie grupy rekonstrukcyjnej pod kierunkiem st. szer. Piotra KURYŁO, prezesa Koła Miejskiego ZWiRWP im. 1 Korpusu Pancernego WP z Dzierżoniowa. Warto podkreślić, że kol. Piotr KURYŁO jest pasjonatem tematyki militarnej i inicjatorem utworzenia mini skansenu fortyfikacyjnego „Twierdza Dzierżoniów 1945”. Przygotowali oni też wizualizację historycznego wojskowego polowego ołtarza i pobojowiska. Niespodziankę zebranym sprawił kpr. Wincenty WOLAK, mistrz cukierniczy z Wrocławia, organizujšc degustację smakowitych wyrobów swojej cukierni WOLAK. Zadowoleni kombatanci i weterani umówili się już na kolejne spotkanie w Uniejowicach z okazji rocznicy przysięgi „kościuszkowców” 21 lipca br.
ppłk rez. mgr Krzysztof MAJER
FOTO: st. chor. Andrzej NAWROT, szer. Jan DRAJCZYK

Możliwość komentowania została wyłączona.