Obchody 8 maja w Chełmie

Obchody 8 maja – Narodowego Dnia Zwycięstwa w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

8 maja, na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2015 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 622) jest dniem pamięci o zwycięstwie nad hitlerowską III Rzeszą niemiecką. Znamienny udział w tym zwycięstwie mieli Polacy, którzy praktycznie walczyli od dnia 1 września 1939 r. aż do dnia 8 maja 1945 r., dnia podpisania przez Niemców bezwarunkowej kapitulacji kończącej formal-nie działania wojenne w Europie (wojna jednak trwała do dnia 2 września 1945 r., kiedy Japonia podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji). Czytaj więcej …

Awans weterana

Dziś odwiedziłem 88-letniego weterana mjr Witolda Nowackiego, aby wręczyć mu przyznany akt mianowania do stopnia podpułkownika Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP. Mieliśmy okazję powspominać dawne dzieje, a ja z dużym zainteresowaniem podziwiałem dużą kolekcję fajek, jakie zgromadził gospodarz. Spotkanie zakończyliśmy lustracją działki, którą Ludwik mimo kłopotów zdrowotnych pięknie uprawia. Czytaj więcej …

Związkowe święto w Policach

8 maja br. był szczególnym dniem dla członków i sympatyków Wojewódzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego wiązku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Wojsk Ochrony Pogranicza. Spotkaliśmy się na placu Bolesława Chrobrego w Policach z okazji uroczystego wręczenia sztandaru. Uroczystość w takt marsza generalskiego rozpoczął meldunek prezesa Zarządu Wojewódzkiego płk Andrzeja Selegi, który odebrali wiceprezes Zarządu Głównego ZWiRWP płk Krzysztof Majer i burmistrz Polic Władysław Diakun. Przewodniczący Komitetu Honorowego Władysław Diakun przywitał uczestników uroczystości i podkreślił, że spotykamy się w Dniu Zwycięstwa i w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Następnie wystąpił prezes Andrzej Selega, a ppłk Zygmunt Adamski odczytał Akt Ufundowania Sztandaru. Symbolicznego wbicia gwoździ i wpisu do księgi dostąpili m.in. Rodzice Chrzestni Zofia Twardowska-Zabójska i ppor. Zdzisław Burkhart, prezes Andrzej Selega, burmistrz Polic Władysław Diakun, burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa, komendant 109 Wojskowego Szpitala w Szczecinie płk Krzysztof Pietraszko, dyrektor Wydziału Kryzysowego UM w Szczecinie Witold Daniłowicz, wiceprezesi ZG ZWiRWP płk Krzysztof Majer i kpt. Tadeusz Myler, wicestarosta Mariusz Sarnecki, Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP marsz. ZS Stanisław Chomko, zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie mjr Zbigniew Pałka oraz przedstawiciele kół ZWiRWP w Szczecinie, Mieszkowicach i w Stolcu. Czytaj więcej …

Spotkanie z kombatantem

9 maja br. po południu delegacja Wrocławskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty odwiedziła kombatanta, kawalera Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari płk dypl. Bronisława JAKIMOWICZA. Pretekstem do spotkania było wręczenie Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Szlak 2 Armii WP” oraz Dzień Zwycięstwa. Czytaj więcej …

3 Maja w Chełmie

Dzień 3 maja każdego roku jest dniem świątecznym, w którym w całym kraju uroczyście się obchodzi kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza w Polsce i w Europie (a druga – po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki – na świecie) konstytucja z prawdziwego zdarzenia. Akt, który reformował przestarzały ustrój państwa polsko-litewskiego (Rzeczypospolitej szlacheckiej), ponieważ wprowadzał trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, ograniczał immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej (tak zwanej gołoty), potwierdzał przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku (prawo o miastach), znosił takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich, zniósł wolną elekcję (władza królewska miała być dziedziczna i związana z dynastią saską Wettinów, wprowadził stałą 100 – tysięczna armię, ustanowił podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa (gołota szlachecka, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku). Czytaj więcej …