100 rocznica bitwy pod Warszawą

100 rocznica „osiemnastej decydującej bitwy w dziejach świata pod Warszawą”

100 lat temu w Polsce rozegrana została jedna z ważniejszych bitew w dziejach ludzkości. Były to, zdaniem lorda Edgara Vincenta D’Abernona, zmagania radziecko – polskie latem 1920 roku określone przez niego jako „osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą”. Kulminacja tych zmagań miała miejsce konkretnie dniach 13 – 25 sierpnia 1920 roku, kiedy to oddziały Armii Czerwonej atakowały siły polskie na szerokim froncie od Działdowa po Włodawę i Lwów i zostały odparte przez polskich żołnierzy. Główny atak sił Czytaj więcej …

76 rocznicy walk o przyczółek warecko-magnuszewski

UROCZYSTOŚĆ 76 rocznicy walk o przyczółek warecko-magnuszewski
Corocznie, na początku sierpnia odbywają się uroczystości oddania hołdu poległym i biorącym udział w walkach na przyczółku magnuszewskim w 1944 roku.
Wówczas to oddziały 3 Dywizji Piechoty im. R. Traugutta,1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego i Korpusu Pancernego Armii zdobyły przyczółek na lewym brzegu Wisły pomiędzy Pilicą i Radomką z zamiarem jego powiększenia i udzielenia wsparcia walczącym w Warszawie powstańcom. Czytaj więcej …

76. rocznicy opublikowania Manifestu PKWN

22 lipca 2020 r. Poznań, ul. Niezłomnych 1
Dom Żołnierza – siedziba woj. org. Ligi Obrony Kraju
Uroczyste spotkanie z okazji 76. rocznicy opublikowania Manifestu
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 22.07. 1944 r.

Spotkanie otworzył por. (s) mgr inż. Edward Skrzypczak powitaniem gości oraz członków i sympatyków Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Imiennie witani byli kolejno: prof. dr hab. Andrzej Sakson (wykładowca UAM i Instytutu Zachodniego), płk (r) Ryszard Wiliński (prezes LOK), płk (s) Zygmunt Maciejny (prezes Wlkp. Zarządu Woj. Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – , ppłk Henryk Kania (wiceprezes WZWZŻWP i Przew. Rady Miejskiej SLD, radny m. Poznania), ppłk (r) Bogdan Mrowiec (dyr. biura LOK), Józef Karwatka (prez. Wlkp. Zarządu Zw. Inw. Wojennych – ppłk (s) Włodzimierz Kwiatek (wiceprezes WZ ZIW), mjr (s) Jan Zachciał (prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji), Andrzej Borowski (Rodzina Policyjna 1939), insp. Zdzisław Czarnecki (prezydent Federacji Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych), mgr inż. Lucjan Dutkiewicz (sekret. Rady Wojewódzkiej SLD), Waldemar Witkowski (Przewodniczący Unii Pracy ), Sandra Żywicka – Sztul (dyr. biura poselskiego -euro deputowanego Leszka Millera), Feliks Kosiński (d.b.p. posła Wiesława Szczepańskiego), Bartłomiej Stroiński (d.b.p. posła Katarzyny Kretkowskiej). Czytaj więcej …

Uroczystości w Magnuszewie

Podniosła Uroczystość w Hołdzie Żołnierzom poległym podczas II Wojny Światowej spoczywającym w Kwaterze Poległych na Cmentarzu w Magnuszewie

Tegoroczne obchody 76 rocznicy walk o przyczółek warecko-magnuszewski, odbyły się w dniu 02.08.2020r. i miały szczególny, podniosły i uroczysty charakter. Rozpoczęły się pod pomnikiem w Kwaterze Poległych, na cmentarzu parafialnym w Magnuszewie. Uroczystość została zorganizowana dnia 02 sierpnia 2020 roku przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. W tym wyjątkowym miejscu, zgromadzili się Kombatanci, Weterani, Żołnierze, mieszkańcy Gminy by uczcić pamięć spoczynku 365 Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach obronnych w 1939 r. oraz w działaniach bojowych na przyczółku warecko-magnuszewskim w 1944 r., oddając życie za Wolną Polskę. Czytaj więcej …

Wspomnienie o żołnierzach 4 Dywizji Piechoty

W dniu 19.07.2020r delegacja naszego związku na zaproszenie Związku Żołnierzy WP w składzie siedmioosobowym z prezesem Radomskiego Oddziału Powiatowego ppłk rez. Stanisławem Mazurem, sekretarzem MOW Jerzym Kalbarczykiem oraz Janem Monczyńskim – skarbnikiem MOW wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyliśmy w dorocznej uroczystości uczczenia pamięci zamordowanych po zakończeniu II wojny światowej żołnierzy 4 Dywizji Piechoty na drodze pomiędzy Iłżą a Skaryszewem. Czytaj więcej …