Nie wszyscy zapomnieli

W dniu 12 października b. r. minęła 75 rocznica bitwa pod Lenino. Dzień ten był w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obchodzony jako Dzień Wojska Polskiego – święto wszystkich żołnierzy zarówno służby zasadniczej jak też w rezerwie czy w stanie spoczynku. Obecnie jednak kolejne rocznice tej bitwy, która rozpoczęła szlak bojowy polskich żołnierzy walczących na froncie wschodnim, są pokrywane milczeniem, lub co gorzej opluwane z pogardą i szkalowane. A przecież pod Lenino, 75 lat temu, żołnierze 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki walczyli z Niemcami o wyzwolenie Polski spod jarzma okrutnej okupacji niemieckiej grożącej Narodowi Polskiemu totalna zagładą (przecież w latach 1939-1945 na 1000 obywateli polskich zginęło 220 osób czyli 1/5 ogółu mieszkańców – największy odsetek wśród państw biorących czynny udział w działaniach wojennych). Czytaj więcej …

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

WIZYTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ
W dniu 12.10.2018r. Prezes Koła Nr.8 POG ZWiR WP ppłk w st. spocz. Stanisław Gliński odwiedzili współpracującą z nami w zakresie popularyzacji wartości patriotycznych wśród młodego pokolenia Szkołę Podstawową w Częstoniewie. Celem wizyty było złożenie życzeń gronu pedagogicznemu oraz administracji tej szkoły z okazji Święta Edukacji Narodowej. Przyjęte określenie tego święta „Dzień Nauczyciela” wskazuje, że pierwszoplanową rolę w systemie edukacji zajmuje nauczyciel. Zorganizowana z tej okazji akademia z udziałem uczniów wszystkich klas, była formą podziękowania nauczycielom i personelowi technicznemu za trud wkładany w proces ich kształcenia. Czytaj więcej …

74 rocznica bitwy pod Lenino

75 rocznica chrztu bojowego Pierwszej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki w bitwie pod Lenino dniach 12 -13.10.1943r.
Z inicjatywy W. Wasilewskiej i A. Lampe, wiosną 1943r powstał Związek Patriotów Polskich w Moskwie. ZPP postawił sobie jako naczelne zadanie utworzenie nowej armii polskiej. W maju 1943r. w obozie wojskowym pod Sielcami nad Oką w pobliżu Riazania rozpoczęło się formowanie dywizji. Dowódcą został płk Zygmunt Berling. 11 października stan bojowy dywizji wynosił 12 683 żołnierzy, podoficerów i oficerów. W skład dywizji wchodziły 3 pułki piechoty, pułk artylerii, pułk czołgów im. Bohaterów Westerplatte i eskadra lotnictwa myśliwskiego „Warszawa”. Pierwsza DP wyruszyła na front 1 września 1943r. w czwartą rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Po przebyciu 250 km dywizja wzięła udział w dwudniowych walkach pod Lenino przełamując opór wroga. W walkach zginęło ok. 1500 żołnierzy niemieckich, 326 wzięto do niewoli. Zdobyto 58 dział i moździerzy. Straty I DP: 510 (590) poległych lub zmarłych z ran, 1776 rannych i 632 zaginionych. Czytaj więcej …

Wyjazd do Truskawca

W dniach 12-21 września 2018 roku z inicjatywy Zarządu Powiatowego ZWiR WP w Radzyniu Podlaskim został zorganizowany wyjazd do uzdrowiska „Leśna Pieśń” w Truskawcu na Ukrainie. Był to już kolejny pobyt w tym uzdrowisku; tym razem skorzystało z niego 49 osób (w tym 4 osoby z Chełma). Doskonałe procedury lecznicze oraz bardzo dobre warunki zakwaterowania i wyżywienia gwarantowały miły pobyt wzbogacony atrakcyjnym wieczorem integracyjnym oraz wyjazdami do Drohobycza i ekologicznego gospodarstwa pszczelarskiego „Piotrowa Pasieka”. Czytaj więcej …

Pomoc powstańcom warszawskim.

74 Rocznica desantu Wojska Polskiego idącego na pomoc powstańcom warszawskim.

14 września 1944 roku żołnierze Armii Czerwonej i I Armii Wojska Polskiego pod dowództwem gen Zygmunta Berlinga wyzwolili Pragę. W Warszawie od 6 tygodni toczył się nierówny bój powstańców z Niemcami. Od powstańców, którzy przedostali się na prawy brzeg uzyskano wiadomość, że bronią się jeszcze oddziały w Śródmieściu, na Mokotowie, Żoliborzu i Czerniakowie. Już 16 września nad ranem przedostał się na lewy brzeg Wisły batalion 9 pułku piechoty. Jednocześnie dla odwrócenia uwagi Niemców wykonano pozorowane uderzenie w kierunku Żoliborza, mostu kolejowego i miejscowości Siekierki siłami 2 dywizji piechoty. Czytaj więcej …