Rocznica zakończenia II wojny światowej – Parczew 8 maja 2017

Akademia odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie. Organizatorami był Zarząd Powiatowy ZWiR WP oraz Starostwo Powiatowe w Parczewie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele środowisk kombatanckich z miasta Parczewa i powiatu parczewskiego, uczniowie z miejscowych szkół podstawowych i gimnazjum oraz zaproszeni goście: kpt Jan Borowik – prezes Zarządu Wojewódzkiego ZWiR WP w Lublinie z siedzibą w Chełmie, st. sierż. dr Paweł Kiernikowski – sekretarz ZW ZWiR WP, st. sierż. Ryszard Kostecki – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZWiR WP, Zdzisław Chmielarz – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego LOK, por. Józef Sutryk – prezes Zarządu Powiatowego ŚZ AK w Parczewie oraz Janusz Zieliński – przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu w Parczewie. Czytaj więcej …

Krajowy Zjazd Delegatów -kwiecień 2017

27 kwietnia br. w Warszawie odbył się II/XII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. generała Franciszka Gągora.
Po wprowadzeniu sztandarów związkowych i odśpiewaniu hymnu państwowego zostały wręczone wyróżnienia. Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZWiRWP odebrali: płk dr hab. Ryszard SOBIERAJSKI – prezes i kmdr dypl. Henryk KALINOWSKI – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a srebrne aktywistki związkowe: Danuta BALI, Urszula KEMPKA, Jolanta KORGA – KARCZMARCZYK i Urszula WOJNOWSKA. Czytaj więcej …

Organizacja obchodów 78 rocznicy powołania Armii „Łódź” – marzec 2017

W miesiącu grudniu na Zjeździe wojewódzkim łódzki oddział Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego otrzymał w nazwie Armii ” Łódź”. 2017 rok to pierwszy rok w którym kontynuując dzieło pierwszego Prezesa oddziału Związku w Łodzi kpt Czesława Klimeckiego, który był członkiem komitetu budowy pomnika Chwały Żołnierzy Armii „Łódź” współorganizujemy obchody 78 rocznicy powołania Armii „Łódź” na które serdecznie zapraszam. Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZWiR WP w Łodzi st sierż Krzysztof Robak Czytaj więcej …

Zjazd Wojewódzki w Chełmie – luty 2017

W dniu 11 lutego 2017 roku miał miejsce X Zjazd Lubelskiej Wojewódzkiej Organizacji ZWiR WP, który obradował w Chełmie przy ulicy Partyzantów 40 (w sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej). Zjazd rozpoczął się o godzinie 1100 i trwał 3,5 godziny. Wzięło w nim udział 60 delegatów z całego województwa lubelskiego (na 60 wybranych) co stanowiło 86,6% ogółu wybranych. Czytaj więcej …

Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP im. 2 Armii WP – styczeń 2017

24 stycznia 2017 r. w siedzibie Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód odbyło się ostanie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP im. 2 Armii WP.
W pierwszej części prezesi oddziałów zreferowali działania programowo-organiacyjne w 2016 roku. Generalnie działalność związkową należy ocenić dobrze, szczególnie w sferze popularyzacji historii i tradycji WP oraz w organizowaniu i uczestniczeniu w uroczystościach patriotycznych w miejscach pamięci narodowej. Czytaj więcej …