Ostatnia droga kawalera Virtuti Militari

8 grudnia 2017 r. na cmentarzu przy ul. Przemysłowej w Wałbrzychu z pełną wojskową asystą honorową, zorganizowaną przez Komendę Garnizonu WP we Wrocławiu pożegnaliśmy sybiraka, kombatanta wojennego na szlaku od Lenino do Berlina, artylerzystę mjr ZS Juliana LECHA. Po odprawieniu mszy pogrzebowej i egzekwii kompania honorowa oddała trzykrotną salwą, a Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych odegrała hymn państwowy i pieśni żałobne. Pochyliły się sztandary: Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie, Koła Związku Sybiraków i Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach. W imieniu Związku Sybiraków zmarłego pożegnała Jadwiga PIKULSKA – wiceprezes Koła w Świebodzicach, a w imieniu Związku Weteranów i Rezerwistów WP płk Krzysztof MAJER – wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego, mówiąc: Czytaj więcej …

Weterani u Europosłanki

2 grudnia 2017 r. w restauracji „Dwór Polski” we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidią GERINGER de OEDENBERG z okazji XIV Seminarium „Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w VIII kadencji Parlamentu Europejskiego”. Pani Poseł podsumowała swoje działania parlamentarne, a w szczególności jako wiceprzewodnicząca Komisji Prawnej zajmowała się zagadnieniami: geoblockingu, dochodzenia roszczeń transgranicznych, jednolitego rynku cyfrowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych. Czytaj więcej …

O Niepodległej w Wałbrzychu

O Niepodległej w Wałbrzychu

17 listopada br. w Klubie ŻAK w Wałbrzychu spotkali się członkowie Oddziału Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. Wojsk Ochrony Pogranicza, aby uczcić 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Prezes Zarządu Miejskiego ppłk Ryszard OLESZKIEWICZ przywitał przybyłych, a w szczególności zaproszonych gości w osobach: Zygmunta NOWACZYKA – wiceprezydenta Wałbrzycha, Bogusławę CZUPRYN – przedstawicielkę Urzędu Miejskiego, płk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, mł. chor. Jacka KĄDZIOŁKA – przedstawiciela Komendy Garnizonu WP we Wrocławiu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego chwilą zadumy uczciliśmy pamięć członków naszego Związku, którzy w mijającym roku odeszli na Wieczną Wartę. Czytaj więcej …

Na chwałę pieśni żołnierskiej

X Przegląd Piosenki Żołnierskiej „Za mundurem panny sznurem” Włodawa 2017

Bieżący rok 2017 to czas niezwykłych wydarzeń w postaci obchodów wielu rocznic związanych z wieloma wybitnymi Polakami (np. z Tadeuszem Kościuszką) oraz z historią polskiego narodu, jak np. 99 rocznica odzyskania po latach zaborów, przez Polskę, niepodległego bytu państwowego. Rocznicę tę w różny sposób uczczono w wielu miejscowościach na obszarze między Odrą i Bugiem, między Bałtykiem i Tatrami. Czytaj więcej …

Święto Niepodległości w Głogowie

Już tradycyjnie, mimo niesprzyjającej pogody, obchody Narodowego Święta Niepodległości w Głogowie odbyły się pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich. Po meldunku dla Dowódcy Garnizonu WP i odśpiewaniu hymnu państwowego, zostały wręczone awanse na kolejne stopnie wojskowe. Wśród awansowanych członków ZWiRWP akt mianowania do stopnia kapitana odebrał kombatant por. Henryk ADAMUS, a kol. Anna ŻARCZYŃSKA została awansowana do stopnia starszego szeregowego. Czytaj więcej …