Zebranie otwarte w Grójcu

ZEBRANIE OTWARTE ZARZĄDU POG ZWiR WP PODSUMOWUJĄCE JEGO DZIAŁALNOŚĆ W 2018 ROKU.
W dniu 26.01.2019r w świetlicy PSP Nr.2 w Grójcu, odbyło się zebranie otwarte Zarządu POG ZWiR WP, podsumowujące jego działalność w 2018 roku.
Zebranie prowadził Prezes Oddziału Powiatowego Kol. Stanisław Gliński. W zebraniu uczestniczyło ośmiu członków zarządu, członkowie Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz trzynastu członków kół grójeckiego oddziału.
Podczas zebrania dokonano podsumowania działalności oddziału w oparciu o przyjęty w styczniu 2018r „Plan działania POG ZWiR WP w 2018r.”. Przedstawione zostało sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz sprawozdanie z rocznej działalności Powiatowej Komisji Rewizyj-nej. W dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami głos zabierali w szczególności, przybyli na nie członkowie Kół w osobach: Kol. Sta-nisław Wieczorek, Kol. Jan Dulny, Kol. Waldemar Cytryński. Miło było członkom Zarządu, że wypowiedzi te pozytywnie oceniły nasze zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz ZWiR WP i grójeckiego oddziału. Szczególne słowa uznania kierowano do skarbnika Kol. Bo-gusława Mroziewicza za przejrzystość w prowadzonej dokumentacji finansowej. Prezes POG ZWiR WP podziękował wszystkim, którzy aktywnie działali w 2018r. na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej a najbardziej zasłużonym wręczył dyplomy – PODZIĘKOWANIE”, W sumie wyróżnionych zostało 21 osób. Czytaj więcej …

Rocznica wyzwolenia Grójca

OBCHODY 74 ROCZNICY WYZWOLENIA GRÓJCA Z POD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ
Uroczystość wyzwolenia Grójca z pod okupacji hitlerowskiej obchodzona była w tym roku 15.01.2019r.
Głównym organizatorem uroczystości 74 rocznicy wyzwolenia Grójca z pod okupacji hitlerowskiej było Stowarzyszenie Sympatyków Tradycji I Armii WP im. gen . Z. Berlinga oraz Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.
Przed rozpoczęciem uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć zamordowanego w dniu 13.01.2019r. Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza. Czytaj więcej …

Z posiedzenia Zarządu Głównego

Koledzy!
Dziś uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Głównego ZWiRWP. Na wstępie chwilą ciszy uczciliśmy pamięć Kolegów, którzy w ub. roku odeszli na Wieczną Wartę, zwłaszcza członków władz centralnych płk Andrzeja Kempki i ppłk Tadeusza Topolewskiego.
Prezes Związku płk dr Wiesław Korga podsumował nasze działania programowo-organizacyjne, które były na różnym poziomie. Jak zwykle odbyła się burzliwa dyskusja w sprawie opłacania składek członkowskich, które spadły. Z satysfakcją przyjąłem stwierdzenie, iż Oddział Dolnośląski jest najliczniejszy w kraju pomimo, że też odnotowaliśmy zmniejszenie stanu osobowego. Czytaj więcej …