Dzień Weterana Walk o Niepodległość

Dzień Weterana Walk o Niepodległość w Wałbrzychu

Wałbrzyskie uroczystości związane z 78. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej odbyły się 9 września br. w Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego. Otwierając spotkanie dyrektor szkoły Paweł Łuczyński serdecznie przywitał przybyłych kombatantów i weteranów, a m.in. wśród zaproszonych gości: dr Romana Szełemeja – Prezydenta Wałbrzycha, Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską – przewodniczącą Rady Miasta Wałbrzycha, Alfreda Pszczółkowskiego – prezes koła ZKRPiBWP Piaskowa Góra, kpt. Konstantego Ignaczaka – członka Zarządu Głównego, prezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, ppłk Krzysztofa Kowalskiego – Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku, mjr Jacka Barana – przedstawiciela WSzW we Wrocławiu i płk Krzysztofa Majera – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu państwowego przedstawiciele kombatantów zapalili znicz pamięci, a żołnierze 22 Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka zaciągnęli symboliczną wartę honorową. Następnie okolicznościowe wystąpienia wygłosili prezydent Roman Szelemej i prezes Konstanty Ignaczak. Zostały wręczone odznaczenia kombatanckie, które otrzymali: Krzyż Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP – Paweł Szełemej, Kołobrzeski Krzyż Kombatancki – kombatanci por. Stefan Gryniuk i por. Jan Mleczko, Kombatancki Krzyż Zwycięstwa – sybiracy st. sierż. Zdzisław Komarnicki i st. szer. Tadeusz Zakrzewski, a Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP por. Jan Mleczko, który podzielił się z nami swymi wspomnieniami wojennymi, a zwłaszcza z walk o Kołobrzeg. Czytaj więcej …

Rocznica rozpoczęcia II wojny

UDZIAŁ POG ZWiR WP W OBCHODACH ROZPOCZĘCIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE

W roku bieżącym wzorem lat ubiegłych, członkowie POG ZWiR WP czynnie uczestniczyli w upamiętnianiu kolejnej (tym razem 78) rocznicy wybuchu II wojny światowej w Europie.
Ponieważ informacja o organizowaniu uroczystości upamiętniającej ten fakt przez władze samorządowe Grójca i JW. 3411 nie dotarła do Zarządu Naszego związku w formie zaproszenia i nie była opublikowana w lokalnej prasie, to członkowie POG ZWiR WP z Grójca dołączyli do członków Koła Nr 9 Warka z Naszego POG ZWiR WP i razem uczestniczyli w uroczystościach w Warce (informacja o uroczystościach w gazecie OKOLICA Nr 16 z 29.08.2017r). Uroczystość organizowana była przez Samorząd Miasta i Gminy Warka, 1 Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny, Gminną Instytucję Kultury „Dworek na Długiej”, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Związek Kombatantów RP i BWP. Czytaj więcej …

Obchody 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Chełmie

W dniu 1 września 2017 roku przypadła 78 rocznica napaści hitlerowskiej III Rzeszy niemieckiej oraz uzależnionej od Niemców faszystowskiej Słowacji na Polskę. Polacy stawili zacięty opór w wielu miejscach, które stały się legendarnym symbolem niezłomności polskich żołnierzy walczących w obronie Ojczyzny. Poczta Gdańska, Westerplatte, Kępa Oksywska, Wizna, polana Mokra, Iłża, Warszawa, Modlin, wieża spadochronowa w Katowicach, równiny nad rzeką Bzura, twierdza w Brześciu nad Bugiem, rejon Tomaszowa Lubelskiego, Jaworów, okolice Kocka – to tylko niektóre z nich. Na historycznej Ziemi Chełmskiej oraz Podlasiu bitwy i potyczki stoczone m. in. pod Jabłonią, Malinówką, Dorohuczą oraz Wytycznem. Nic więc dziwnego, że członkowie związków kombatanckich pamiętali i pamiętają o tych jasnych kartach polskiej historii. Dlatego też przyłączyli się do uroczystości obchodów 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej organizowanej przez władze miejskie w Chełmie. Czytaj więcej …

Święto Wojska Polskiego -Grójec 2017

POWIATOWY ODDZIAŁ GRÓJECKI ZWiR WP NA SWÓJ SPOSÓB UCZCIŁ ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
POG ZWiR WP z racji tego, że jest organizacją paramilitarną kultywującą tradycje Wojska Polskiego, przywiązuje wielką uwagę do akcentowania tego faktu w swojej działalności.
W tym roku obchody tego święta realizowane były na kilku płaszczyznach. Czytaj więcej …

OBCHODY 73 ROCZNICY BITWY POD STUDZIANKAMI

W niedzielę 6 sierpnia 2017r. w Studziankach Pancernych a następnie w Mniszewie, uczczono 73 rocznicę bitwy pod Studziankami oraz walk na przyczółku warecko-magnuszewskim.
Uroczystości organizowane były przez Starostwo Kozienickie i Urząd Gminy w Magnuszewie przy współudziale 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki w Wesołej oraz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego (ZWiR WP) im gen. F. Gągora, przy szczególnym zaangażowaniu Powiatowego Oddziału Kozienickiego ZWiR WP. Czytaj więcej …