Z posiedzenia Zarządu Głównego

Koledzy!
Dziś uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Głównego ZWiRWP. Na wstępie chwilą ciszy uczciliśmy pamięć Kolegów, którzy w ub. roku odeszli na Wieczną Wartę, zwłaszcza członków władz centralnych płk Andrzeja Kempki i ppłk Tadeusza Topolewskiego.
Prezes Związku płk dr Wiesław Korga podsumował nasze działania programowo-organizacyjne, które były na różnym poziomie. Jak zwykle odbyła się burzliwa dyskusja w sprawie opłacania składek członkowskich, które spadły. Z satysfakcją przyjąłem stwierdzenie, iż Oddział Dolnośląski jest najliczniejszy w kraju pomimo, że też odnotowaliśmy zmniejszenie stanu osobowego. Czytaj więcej …