Niebieskie Berety – pamiętają …

W kwaterze zasłużonych mieszkańców zgorzeleckiego cmentarza komunalnego jest rodzinny grobowiec Zofii i Jerzego Jaworskich. Tu spoczywa ppłk Jerzy Jaworski, były dowódca batalionu rozpoznawczego. Mogiła szczególnie zadbana, na której palą się znicze i często składane są świeże kwiaty. Dbają o to najbliżsi – córka Anna Garlińska ale często przy tej mogile znicze zapalają Jego przyjaciele i podwładni. I choć oddział ten już dawno został rozformowany, to pamięć o tym oficerze trwa nadal. Czytaj więcej …

Krajowy Zjazd Szlachty Polskiej

21 kwietnia br. w hotelu Jasek we Wrocławiu, na zaproszenie Regenta Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych kmdr Aleksandra Podolskiego stawili się licznie przedstawiciele rodów arystokratycznych i szlacheckich z całego kraju. Wielki książę Aleksander Podolski otwierając zjazd przywitał znamienitych gości, a wśród nich ppłk ZS Witolda Sokołowskiego, żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari. Czytaj więcej …

Nie tylko o osadnikach wojskowych

20 kwietnia br. z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy wsparciu organizacyjnym Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP we Wrocławiu odbyła się konferencja „Żołnierze i Osadnicy na Ziemiach Zachodnich. I i II Armia Wojska Polskiego”. Czytaj więcej …

Pamięć o bohaterach wojennych w Zgorzelcu

Tradycyjnie 16 kwietnia, na placu pod Pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu Żołnierzy 2 Armii WP w Zgorzelcu odbyły się obchody 73. rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej. Mimo deszczowej pogody w uroczystości, zorganizowanej przez Burmistrza Miasta Zgorzelec, wzięły udział liczne delegacje i poczty sztandarowe. Jak zawsze, najważniejszymi gośćmi miejskich obchodów rocznicowych byli nieliczni, żyjący jeszcze uczestnicy walk na Łużycach, którym dedykowane było to ważne święto pamięci. Bo z szacunku i głębokiej wdzięczności dla nich organizatorzy uroczystości dbają o szczególnie staranną oprawę każdej rocznicy. Czytaj więcej …

Rocznica katastrofy smoleńskiej

W dniu dzisiejszym 10-04-18r o godzinie 8:20 odbyła się uroczystość rocznicowa katastrofy lotniczej koło Smoleńska organizowana przez władze M st. Warszawy. W obecności pani Lucyny Gągor żony patrona naszego Związku zapaliliśmy znicze przy pomniku gen. Franciszka Gągora w imieniu ZWiR WP prezes Związku płk /s/ Wiesław Korga, skarbnik Fundacji Pomocy Weteranom LWP płk/s/ Bohdan Jarzęcki, przewodniczacy Głównej Komisji Rewizyjnej Związku kpt./r/ Czesław Bonisławski. Czytaj więcej …