Lenino – pamiętamy

12 października 2021 r. w południe spotkaliśmy się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu, aby uczcić 78. rocznicę Chrztu Bojowego Żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. gen. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Uroczystość patriotyczno-religijną przygotował i prowadził prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego płk Krzysztof MAJER. Po odśpiewaniu hymnu państwowego przywitał przybyłych kombatantów, sybiraków, inwalidów wojennych, weteranów i młodzież. Przywitał serdecznie zaproszonych gości: płk Wacława SAWICKIEGO – ostatniego żyjącego we Wrocławiu uczestnika Bitwy, honorowego Prezesa DZW ZKRPiBWP, przedstawiciela Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego radnego Tytusa CZARTORYSKIEGO, przedstawiciela Prezydenta Wrocławia wicedyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Bartłomieja BAJAKA, zastępcę Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogusława BRUDA, delegacje jednostek wojskowych: 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej – ppłk Rafał BIAŁKOWSKI, 4 Regionalnej Bazy Logistycznej – ppłk Mariusz HORUTKO, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – ppłk Mirosław ROJEK, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych – mjr Krzysztof KAŁWAK, Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu – mjr Sławomir GRZĄDZIELEWSKI, Nieetatowej Komendy Garnizonu WP – mł. chor. Zdzisław SMAGA.
Nie zawiedli kapelani: ks. mjr Maksymilian JEZIERSKI z katolickiej parafii garnizonowej pw. św. Elżbiety, ks. ppłk Sławomir FONFARA, ewangelicki dziekan Wojsk Lądowych, ks. kan. Grzegorz CEBULSKI, kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji. Tradycyjnie przybyła delegacja Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Franciszka Juszczaka z Wrocławia ale po raz pierwszy byli z nami uczniowie klas mundurowych z III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie i Europejskiego Liceum Służb Mundurowych z Wrocławia. Przybyły delegacje reprezentowane przez: Związek Kombatantów RP i BWP – prezes DZW Teresa WŁODAREK, Związek Inwalidów Wojennych RP – wiceprezes ZG płk Wojciech OLENDEREK, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – prezes ZO prof. Stanisław UŁASZEWSKI, Wrocławski Klub Generałów WP – gen. dyw. Janusz ORNATOWSKI, Towarzystwo Wiedzy Obronnej – prezes ZO płk Władysław TKACZEW, Związek Sybiraków, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – wiceprezes Koła st. chor. szt. Zbigniew KLIMAS, Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa – wiceprezes płk Ryszard WOŹNIAK, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – mjr zs Janusz FUKSA, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód” – prezes Błażej ZAJĄC, Oddział Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – ppłk Maciej MUSIAŁ, Stowarzyszenie Komendantów Policji – mł. insp. Zbigniew STRUGAŁA, Nowa Lewica – Dominik KŁOSOWSKI, Komunistyczna Partia Polski – prof. Zbigniew WIKTOR i Waldemar KOZICA, Związek Strzelecki „Strzelec” RP, Związek Weteranów i Rezerwistów WP prezesi – Wrocław mjr zs Józef SOWA, Rudna mjr zs Zbigniew SZPARKOWSKI, Wałbrzych płk Aleksander ZUBALSKI i Lubin kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK. Warto odnotować obecność Pani Barbary, wdowy po niedawno zmarłym uczestniku bitwy płk Bronisławie JAKIMOWICZU i córki kombatantki 10 Dywizji Piechoty WP i 27 Wołyńskiej Dywizji AK mjr zs Moniki STRĄCZEK Pani Danuty WOJCIECHOWSKIEJ.
Prowadzący wygłosił wystąpienie okolicznościowe:
Spotykamy się dziś, aby uczcić 78. rocznicę Chrztu Bojowego Żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. gen. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Do dywizji w maju 1943 r. w Sielcach nad Oką trafili polscy żołnierze, często łagiernicy i sybiracy. Śpiewali „wczoraj łach, mundur dziś”.
Stoczona w dniach 12-13 października 1943 r. ta historyczna bitwa kosztowała życie 510 kościuszkowców, 652 zaginęło bez wieści, a 116 dostało się do niewoli. To bagatela 23,7 proc. stanu osobowego! Polacy wykazali się męstwem i wielką walecznością. Ta danina krwi nie może pozostać zapomniana! W bitwie pod Lenino Polacy zadali Niemcom duże straty – ok. 1500 żołnierzy niemieckich zginęło, a 326 dostało się do niewoli. To trzy razy więcej, niż straty własne!Bitwa ta, była tylko małym epizodem walk na froncie wschodnim ale stała się symbolem waleczności polskich żołnierzy, którzy często z zesłania syberyjskiego, z „nieludzkiej ziemi” ruszyli szlakiem bitewnym po zdobycie Berlina. Pamięć historyczna wojny na wschodzie jest ciągle żywa, weterani cieszą się szacunkiem i uznaniem. Pamiętane jest tam polsko-radzieckie braterstwo broni. Ale nie zawsze kombatanci znajdują dziś uznanie w Polsce.
Przypominam, że 12 października do 1989 r. był obchodzony jako Święto Wojska Polskiego. Niestety w obecnej polskiej rzeczywistości bywa różnie z pamięcią o czynie zbrojnym żołnierzy idących ze Wschodu. A przecież kolejni prezydenci pamiętali o żołnierzach spod Lenino. Wielokrotnie Prezydent Lech Kaczyński składał im hołd podkreślając ich gorący patriotyzm i ofiarną służbę. W 2009 roku szef BBN, Aleksander Szczygło, wygłosił przemówienie, które powinno obowiązywać i dziś „W naszej historii jest miejsce dla wszystkich, dla których niepodległa Rzeczpospolita była i jest dobrem najwyższym. Dlatego w jednym szeregu należy wymieniać tych, którzy walczyli z dwoma okupantami w 1939 r., działających w konspiracji oraz idących ze Wschodu i z Zachodu ”. Również prezydent Andrzej Duda na cmentarzu wojennym 1 Armii WP w Siekierkach podkreślał, że „krew przelana za ojczyznę jest jedna” i nie wolno dzielić tych, którzy za nią polegli. Jakże zupełnie inne jest podejście aktualnie rządzących, którzy mają swoich bohaterów.
Kolejnym przejawem deprecjonowania pamięci żołnierzy idących ze Wschodu, było przyjęcie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, w efekcie czego w naszym kraju zburzono wiele pomników i tablic upamiętniających wysiłek zbrojny 1 i 2 Armii WP. Cieszę się, że jednak my, zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości o nich pamiętamy, choć żyją jeszcze tylko nieliczni weterani tego wojska, które pod Lenino spełniło swój wojenny, patriotyczny obowiązek. Jesteśmy dumni z bohaterstwa polskiego żołnierza idącego na szlaku bojowym spod Lenino, przez Wał Pomorski, Kołobrzeg, forsowanie Wisły i Odry, po zatknięcie biało-czerwonej flagi na gruzach Berlina.
Cześć Wam i chwała!

Następnie zabrał głos radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Tytus CZARTORYSKI. W emocjonalnym wystąpieniu mówił o naszej trudnej i skomplikowanej historii II wojny światowej oraz okresu powojennego. Podkreślił, że jednak wszyscy żołnierze polscy zasługują na szacunek i wdzięczność, bo przelana krew była równie czerwona na wszystkich frontach.
Spotkanie było okazją do podziękowania za aktywność społeczną członków naszych stowarzyszeń i sojuszników, szczególnie w kultywowaniu tradycji i historii Wojska Polskiego. Komandorski Krzyż Strzelecki otrzymał mjr zs Zbigniew SZPARKOWSKI, Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZWiRWP mł. chor. Zdzisław SMAGA, Krzyż Pamiątkowy 100-lecia Odzyskania Niepodległości – ppor. Leszek SZUMILAS i sierż. zs Karol ŁOBODZIŃSKI, Medal Pamiątkowy 75 rocznica Powrotu Ziem Piastowskich i Głogowa do Macierzy Błażej ZAJĄC, Strzelecką Odznakę Sportową – st. kpr. zs Mariusz RUSEWICZ i kpt. Krzysztof AKSAMIT. Akt mianowania na stopnie strzeleckie – podporucznika kpr. pchor. Wojciech PRUCHNIEWICZ i starszego kaprala szer. Mariusz RUSEWICZ, które wręczył dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego gen. zs Krzysztof MAJER. Odznaki Turystyczno-Krajoznawcze PTTK „Szlak 2 Armii WP” otrzymali: mgr Teresa WŁODAREK, ks. kan. Grzegorz CEBULSKI, ks. dziekan ppłk Sławomir FONFARA, mgr Błażej ZAJĄC, ppłk mgr Jerzy LESICKI, st. kpr. zs Mariusz RUSEWICZ i ppor. mgr Leszek SZUMILAS. Wręczył przewodniczący komisji weryfikacyjnej sierż. zs Stanisław BOBOWIEC.
Następnie kapelani trzech wyznań w intencji poległych, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach oraz zmarłych 6 milionów Polaków, ofiar II wojny światowej odmówili modlitwy ekumeniczne. Kolejnym elementem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem. Przejmująco zabrzmiał sygnał „Cisza”, który wykonał trębacz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych. Prowadzący podziękował za udział pocztów sztandarowych, które wystawiły: 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia, Okręg Dolnośląski Światowego Związku Żołnierzy AK (w poczcie wystąpili żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady WOT), Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka z Wrocławia, Koła ZKRPiBWP z Lubina, Dolnośląski i Oddziałów ZWiRWP z Wałbrzycha i Lubina.
Prowadzący poprosił o przekazanie podziękowań za pomoc w przygotowaniu i sprawnym przebiegu uroczystości: Dowódcy Garnizonu WP gen. bryg. Dariuszowi KRZYWDZIŃSKIEMU, dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia płk Dariuszowi DEJNEKA i nieetatowemu Komendantowi Garnizonu mjr Sebastianowi KRUPKA. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej WP.

Krzysztof MAJER
Foto: mjr ds Jan DRAJCZYK, mjr zs Józef SOWA

Możliwość komentowania została wyłączona.