Związkowy Dzień Zwycięstwa na Dolnym Śląsku

Miłkowice – Grzymalin

Niestrudzony turysta i działacz ZWiRWP sierż. zs Stanisław BOBOWIEC przed Dniem Zwycięstwa poprowadził 5 maja br. kolejną wycieczkę Szlakiem II Armii Wojska Polskiego na trasie Miłkowice – Grzymalin – Miłkowice.
Przypomniał sylwetki frontowych dowódców – 7 Dywizji Piechotu płk Józefa Grażewicza i 8 Dywizji Piechoty płk Mikołaja Prus-Więckowskiego /późniejszych generałów/.
Na cmentarzu zaś uczczono pamięć uczestnika walk w operacji praskiej por. Władysława Wójtowicza.

Dzierżoniów

8 maja br. Narodowy Dzień Zwycięstwa w Dzierżoniowie godnie uczcili przedstawiciele kół miejskich ZKRPiBWP oraz ZWiRWP.
Przygotowano też plenerową wystawę poświęconą bohaterom II wojny światowej, którzy po zakończeniu działań wojennych trafili do Dzierżoniowa.

Lubin

Z okazji 76. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem „Poległych za Ojczyznę”.
W uroczystości udział wzięli m.in. Wicestarosta Lubiński Władysław SIWAK, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubińskiego Jadwiga MUSIAŁ, Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów por. zs. Henryk RUSEWICZ, Prezes ZP ZWiRWP i Dowódca Oddziału ZS „Strzelec” RP kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK, Przewodniczący Rady Powiatowej SLD kpt. zs Andrzej KOŁPA, Prezes Koła ZKRPiBWP mjr zs Julian DANICKI, Prezes Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP Maria MILEWSKA oraz harcerze lubińskiego Hufca ZHP im. Budowniczych Zagłębia Miedziowego z komendantem hm. Łukaszem NOWICKIM na czele.
Kombatantów i weteranów z Lubina i Rudnej reprezentowali : mjr zs Władysław PÓŁTORAK, kpt. zs Antoni PIOTROWSKI, kpt. zs Edward PIWOWARCZYK, kpt. zs Józef FRANCZUK, kpt. Krzysztof AKSAMIT, st. chor. zs Edward BALUL, st. chor. zs Krystyna MARKOWSKA, sierż. zs Mirosława POKORA.

Zgorzelec

W ramach obchodów Dnia Zwycięstwa delegacja Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Zgorzelcu na czele z Prezesem OP ppłk zs Ryszardem LEPAROWSKIM złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem „Orzeł” na cmentarzu żołnierzy II AWP w Zgorzelcu. W tym samym czasie kwiaty i wieńce składały delegacje Starostwa Zgorzeleckiego ze starostą Arturem BIELIŃSKIM, Urzędu Miasta Zgorzelec z Burmistrzem Rafałem GRONICZEM wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Zgorzelec Katarzyną MURMYŁO, Urzędu Gminy Zgorzelec z Wójtem Piotrem MACHAJEM, Zastępcą Wójta Marekiem WOLANINEM oraz Przewodniczącą Rady Gminy Anna RAKOCZY, Państwowej Straży Pożarnej i Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych.
Następnie delegacja związkowa przemieściła się do świetlicy Związku, gdzie Prezes ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI w imieniu Doódcy Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego gen. zs Krzysztofa MAJERA dokonał aktu mianowania na wyższe stopnie strzeleckie sierż. zs Sławomira SZYMANOWSKIEGO na stopień młodszego chorążego zs i plut. zs Bogdana DARGIEWICZA na stopień sierżanta zs.
Spotkanie towarzyskie zakończyło się wspólnymi wspomnieniami przy kawie i ciastkach. Wyrażono nadzieję na spotkanie plenerowe członków Związku w czerwcu w Jagodzinie. Informacja o obchodach https://www.zgorzelec.info/news/20017

Wrocław

9 maja br. zostaliśmy zaproszeni przez kpt. zs Andrzeja MORDELA, prezesa Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód na Cmentarz Oficerów Radzieckich przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu, aby uczcić Dzień Zwycięstwa.
Jednak na godzinę wcześniej przed umówionym spotkaniem przybył konsul Nikołaj MIESZCZERIAKOW z Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, który udawał się na kolejną uroczystość i złożył wieniec.
Zebraliśmy się pod imponującą gloriettą i kol. Andrzej MORDEL przywitał zebranych i przypomniał historię walk o Wrocław. Podkreślił, że jesteśmy jednym z nielicznych środowisk, którzy pamiętają o żołnierzach z czerwoną gwiazdą na hełmach, którzy przynieśli Polsce wolonośc spod okupacji hitlerowskiej.
Następnie płk Krzysztof MAJER, prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP podziękował za tak liczne przybycie członkom Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Związku Weteranów i Rezerwistów WP z Wrocławia i Dzierżoniowa, Stowarzyszenia „Porozumienie Wschód – Zachód”, Klubu „Rodacy”, Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP oraz mieszkańców naszego grodu. Podkreślił, że na cmentarzu spoczywa 763 oficerów, a na cmentarzu Skowronia Góra ok. 7,5 tysięcy żołnierzy ACz, którzy polegli w walkach o „Festung Breslau”. Zaprosił na uroczystość rocznicy Defilady Zwycięstwa w 1945 r. we Wrocławiu, która odbędzie się 26 maja br. o godz. 12.00 na Placu Wolności obok Narodowego Forum Muzyki.
Kapelani ordynariatu prawosławnego ks. por. dr Igor HABURA i ks. Gienadiusz SAHAJDAK odmówili modlitwy w intencji ofiar II wojny światowej. Zaś ks. Igor HABURA podkreślił, że tak się dobrze złożyło, bo w prawosławiu w niedzielę po Świętach Wielkanocy odwiedza się cmentarze.
Pomimo ogrodzenia z tablicą „Teren zagrożony” złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Uroczystość dokumentowała ekipa TW Wrocław i relacja została wyemitowna w audycji „Fakty” https://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/wroclaw/informacje/fakty/wideo/09052021-1830/53724836
Fotorelacja na stronie Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej
http://diecezjawroclawsko-szczecinska.pl/news/display?id=1042

Jawor

Przedstawiciele Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Oddziału w Jaworze, jaworskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych a także powiatowych władz SLD w osobie wiceprzewodniczącego Andrzeja KOBESA pod pomnikiem Grobem Nieznanego Żołnierza uczcili pamięć poległych żołnierzy i partyzantów wszystkich frontów i sojuszniczej armii wyzwalające kraje Europy w tym Polskę.
Pierwszą częścią uroczystości była ceremonia strzelecka w czasie której odczytano rozkazy Komendanta Głównego ZS ” Strzelec” RP w Wągrowcu o manowaniach i nadaniach odznaczeń oraz Dowódcy Oddziału w Jaworze o obchodach Dnia Zwycięstwa. Następnie płk zs Bogdan BEZEG udekorował plut. zs Mirosława MAZURKA strzeleckim medalem „5 lat służby Ojczyźnie „.
Ostatnim akcentem było złożenie czerwonych goździków na płytach pomników Nieznanego Żołnierza i Armii Radzieckiej przez wszystkich uczestników zebranych wokół pomników.

Świdnica

Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy uczczono w Świdnicy obchodzony 8 maja br. Narodowy Dzień Zwycięstwa. Udział w symbolicznych uroczystościach wzięli przedstawiciele władz miasta, powiatu, organizacji kombatanckich oraz harcerze. Na centralnym obelisku widnieje cytat z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza: „Bohaterom i męczennikom narodowej sprawy”. W uroczystościach składania kwiatów i wieńców uczestniczyła prezydent miasta Świdnica Beata MOSKAL-SŁANIEWSKA. Majowe święta to także czas na oddanie hołdu bohaterom II wojny światowej, tym, którzy oddali życie za pokój i tym, którzy z różnych stron świata nieśli wolność Polsce – mówiła Prezydent Świdnicy.
W miejscu, gdzie do lat 70-tych XX w. stał pomnik Wielanda, którego oficjalne odsłonięcie nastąpiło w maju 1980 r. obecnie stoi pomnik poświęcony zwycięstwom z 1410 i 1945 roku. Złożono też kwiaty pod pamiątkową tablicą na placu Św. Małgorzaty.
Oddział Miejski Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Wałbrzychu reprezentowali: kpt. zs Jerzy PIEKARCZYK, ppor. zs Ryszard WIĘCEK, ppor. zs Kazimierz NOSAL, ppor. zs Tadeusz GRZELAK i ppor. zs Andrzej NOWAK ze sztandarem.

Dzierżoniowski rajd Zwycięstwa

Z okazji Dnia Zwycięstwa przedstawiciele Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie st. kpr. zs Marek ZATORSKI i ppor. zs Marek WOJCIECHOWSKI odwiedzili miejsca spoczynku żołnierzy Armii Czerwonej w takich miejscowościach jak: Świdnica, Żarów, Jawor, Legnica, Wrocław i Garncarsko.
Wszystko po to aby uczcić poległych żołnierzy radzieckich, którzy oddali swoje życie w walce ze wspólnym wrogiem – Niemcem.

Uniejowice

Na zaproszenie ppłk zs Michała SABADACHA w Uniejowicach stawiła się grupa aktywu ZWiRWP, aby zachowując rygory pandemiczne godnie uczcić Dzień Zwycięstwa.

Złotoryja

10 maja w Złotoryi odbyła się skromna uroczystość otwarcia nowej siedziby Oddziału Związku Strzeleckiego „Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódca mjr zs Henryk PAWŁOWSKI przywitał zaproszonych gości w osobach: Roberta PAWŁOWSKIEGO – burmistrza Złotoryi, gen. zs Krzysztofa MAJERA – dowódcy Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, mjr ds Jana DRAJCZYKA – szefa Sztabu Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego, płk Adama KĘSTOWICZA – prezesa Koła ZŻ WP w Głogowie, płk zs Bogdana BEZEGA – dowódcy Jaworskiego Oddziału Strzeleckiego.
Kol. Henryk PAWŁOWSKI przypomniał historię ruchu strzeleckiego od 1910 roku. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń i nominacji strzeleckich. Burmistrz Robert PAWŁOWSKI został odznaczony Krzyżem Pamiątkowym 100-lecia Bitwy Warszawskiej i Srebrnym Medalem Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP, Złote Medale Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP otrzymali mjr zs Henryk PAWŁOWSKI, por. zs Mariam WOLNIAK i st. chor. zs Jan GŁOWACKI. Dowódca Okręgu promował st. chor. zs Jana GŁOWACKIEGO do stopnia podporucznika zs.
Po przecięciu symbolicznie wstęgi w drzwiach siedziby związkowej burmistrz wręczył upominek w postaci obrazu, a płk Adam KĘSTOWICZ statuetkę wykonaną przez znanego rzeźbiarza Janusza OWSIANEGO. Następnie odbyło się spotkanie, gdzie refleksje dotyczyły wspomnień z okazji Dnia Zwycięstwa i planów na przyszłość.
Warto podkreślić, że siedziba oddziału została odnowiona i pomalowana dzięki wsparciu materialnemu władz miasta Złotoryja. Nasze spotkanie dokumentował redaktor „Gazety Złotoryjskiej” Michał SĘDROWICZ, który zamieścił informację na stronie internetowej http://www.zlotoryjska.pl/aktualnosc-1-5348-lokal_strzelca_oficjalnie_otwarty.html

Krzysztof MAJER

Komentarze są wyłączone.