Bohaterowie są wśród nas

Im bardziej oddalamy się od okrutnych czasów II wojny światowej, tym więcej ubywa z naszych szeregów bohaterów wojennych. O jednym z nich chciałby powiedzieć parę zdań. Chodzi mi o kombatanta majora WP Witolda Sokołowskiego ps. „Sokół”, urodzonego 4 listopada 1924 r. w Warszawie. Przed wojną należał do 10 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej przy Gimnazjum Mechanicznym im. Konarskiego, brał udział w ramach pogotowia harcerskiego w obronie Warszawy we wrześniu 1939 r. W latach 1941-44 uczestniczył w konspiracji ZWZ/AK, brał udział w walkach Powstania Warszawskiego w Zgrupowaniu „Żywiciela”, jako zwiadowca plutonu 200. Ranny 1 października 1944 r. w lewą rękę odłamkiem granatu. Od 20.03.1945 do 11.12.1947 r. pełnił zawodową służbę wojskową w 1 pułku piechoty 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, jako p.o. szefa sztabu oraz był sekretarzem komisji weryfikacyjnej oficerów MON pod wodzą gen. Stanisława Mossora. Jako porucznik odbył kurs szefów sztabów pułków w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Remberowie. Gdy stał się obiektem „zainteresowania” Informacji Wojskowej zwolnił się do cywila i przeniósł się do Wrocławia. W pracy zawodowej w cywilu zajmował coraz wyższe stanowiska w zakładach i spółdzielniach przemysłu lekkiego, a zakończył na stanowisku prezesa Dziewiarskiej Spółdzielni Pracy „Robotnik” we Wrocławiu w 1981 r..
Jest długoletnim działaczem kombatanckim, od 1984 r. w ZBoWiD, a następnie w ZKRPiBWP. W 1999 r. współorganizator Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari pod Patronatem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu. Od 2001 r. był członkiem Zarządu Klubu, następnie wiceprezesem oraz delegatem do Rady Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari – Kombatantów WP w Warszawie. Bardzo zaangażowany w organizację wielu klubowych przedsięwzięć programowo – organizacyjnych. Niestety ze względu na ubytek członków klub praktycznie zakończył działalność. Systematycznie uczestniczy w mundurze w uroczystych obchodach rocznic i świąt wojskowych w miejscach pamięci narodowej. Zaangażowany od 2002 r. w działalności programowo-organizacyjnej Zarządu Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty we Wrocławiu. Popularyzator tradycji i historii WP wśród młodego pokolenia oraz problematyki obronnej w miejscu zamieszkania. Chętnie spotyka się z młodzieżą szkolną i harcerską w ramach „żywych” lekcji historii, zwłaszcza w Szkole Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka, Gimnazjum nr 25 im. Władysława Kopalińskiego i Liceum Ogólnokształcącego nr 12 im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. Działa też aktywnie w Obwodzie Wrocław-Śródmieście Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Często uczestniczy w sesjach popularnonaukowych, organizowanych przez Zarząd Okręgowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Inspiruje działania charytatywne na rzecz Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. Często zabiera głos na łamach prasy w sprawach obronności i historii, zwłaszcza w „Naszej Polsce” i „Angorze”.
Trzykrotnie występowaliśmy do MON o awans naszego bohatera do stopnia podpułkownika, niestety bezskutecznie. W maju 2017 r. mianowany do stopnia honorowego podpułkownika Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP. Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari /nadany 12.11.1946 r., zaś zweryfikowany 03.04.1957 r./, odznaczony medalem Za Warszawę i Odznaką Grunwaldzką, a za działalność zawodową i społeczną wyróżniony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotymi medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju i Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, Złotą Honorową Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska, Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa, Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP, Pamiątkowym Krzyżem Czynu Wojennego WP 1943-1945, Srebrnym Krzyżem Zasłużony dla ZWiRWP, medalem XX-lecia UPUM, rosyjskim medalem 65-lecia Zwycięstwa «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Mimo poważnego wieku może być wzorem aktywności społecznej oraz na co dzień nie traci wigoru i poczucia humoru. Kończąc chciałbym życzyć mojemu Przyjacielowi tradycyjnego sto lat plus VAT.

płk WP mgr Krzysztof MAJER

Defilada Zwycięstwa – Wrocław 27 maja 2017r.

Uniejowice

Zebrania_Klubu

Komentarze są wyłączone.