Spotkanie koordynacyjne

27 stycznia br. w siedzibie Związku Inwalidów Wojennych RP odbyło się spotkanie koordynacyjne kierownictw wrocławskich stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich. Sygnatariusze „Porozumienia” byli reprezentowani: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – mgr Teresa WŁODAREK, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego, Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDEREK, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego i por. mgr Józef DYMALSKI, działacz Oddziału Wrocławskiego, Związek Żołnierzy WP – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI, członek Zarządu Głównego, prezes Zarządu Wojewódzkiego, Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk dr Władysław TKACZEW, prezes Zarządu Okręgowego i gen. ds mgr Aleksander PODOLSKI, sekretarz Zarządu Okręgowego, Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa – płk dypl. Ryszard WOŹNIAK – wiceprezes, Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, prezes Oddziału Wrocławskiego, Związek Weteranów i Rezerwistów WP oraz Związek Strzelecki „Strzelec” RP – gen. zs mgr Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego, dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego i mjr ds Henryk JAGINTOWICZ – szef sztabu Wrocławskiego Oddziału Strzeleckiego.
W pierwszej części omówiliśmy realizację planu wspólnych przedsięwzięć w minionym roku. Wspólnie organizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach świąt i rocznic wojskowych. Zorganizowaliśmy dwie konferencje popularnonaukowe. Świętowaliśmy 100-lecie Związku Inwalidów Wojennych RP. Ciekawą inicjatywą były dwie wystawy plenerowe, które przygotował kol. Józef DYMALSKI. Dla uczczenia 25-lecia działalności ZWiRWP na Dolnym Śląsku został ustanowiony krzyż pamiątkowy, a Oddział Dolnośląski ZWiRWP otrzymał sztandar. Prezydent podkreśliłem życzliwość dowódcy garnizonu i zapewnienie wojskowej asysty honorowej wrocławskich uroczystości patriotyczno-religijnych 24 maja i 11 października 2019 r. przez 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia i Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych. Wymieniliśmy się wydawnictwami: „80. Rocznica napaści na Polskę dwóch agresorów. Ludobójstwo Polaków realizowane przez Służbę Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w symbiozie z UPA” /referaty konferencji – TWO, ZŻWP, UPUM/, Aleksander PODOLSKI „Życie i działalność generała Mariana Langiewicza na tle epoki” /UPUM/, broszury nr 42 i 43 serii wydawniczej ZWiRWP „Armia Ludowa” (red. kpt. dr inż. Janusz Fuksa) i prof. dr hab. Andrzej MAŁKIEWICZ „Józef Piłsudski wobec Ukrainy” (red. kpt. dr inż. Janusz Fuksa). Z rekomendacji związków żołnierskich członkiem Wrocławskiej Rady Seniorów został wybrany ppłk mgr Jerzy LESICKI.
Następnie zatwierdzono propozycje do planu wspólnych przedsięwzięć na 2020 rok, który przygotował płk dypl. Lucjan ŁAWNICZEK. Priorytetem będą dla nas organizowane wspólnie historyczne konferencje popularnonaukowe oraz godne uczczenie rocznic i świąt wojskowych. Zaś organizacje wojewódzkie ZWiRWP i ZŻWP jesienią rozpoczną kampanię sprawozdawczo-wyborczą na szczeblu kół. Odbyliśmy żywą, wielowątkową – ponad godzinną dyskusję o problemach lokalnych i o sprawach krajowych. Nie zabrakło toastu za pomyślność naszych działań w nowym roku i na zakończenie wspólnego zdjęcia. Warto podkreślić, że współdziałanie związków wojskowych we Wrocławiu z powodzeniem funkcjonuje od 1997 r., a kol. Krzysztofowi MAJEROWI powierzono prezydencję „Porozumienia” na kolejny rok. Upoważniono też do wystąpienia do Prezydenta Wrocławia o rozważenia możliwości zakupu przez miasto Wrocław Villi Colonia przy ulicy Rapackiego, w której 6 maja 1945 r. podpisano akt kapitulacji Festung Breslau, aby w niej zorganizować ekspozycję muzealną.

Krzysztof Majer

Komentarze są wyłączone.