Raz na sto lat

11 lutego br. spotkaliśmy się w siedzibie Koła Związku Sybiraków w Świebodzicach, aby uroczyście uczcić 100-lecie urodzin kombatanta mjr Alfonsa Daszkiewicza. Prezes Tadeusz Fedorowicz przywitał sybiraków i zaproszonych gości: płk WP gen. zs Krzysztofa Majera, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, dowódcę Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP i Aleksandra Jermakowa, prezesa Koła Związku Emerytów i Rencistów, prezesa Dolnośląskiego Klubu Harbińczyka. Po złożeniu życzeń urodzinowych członek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP por. zs Zbigniew Zaniewski przeczytał pismo:
Szanowny Panie Majorze!
Proszę przyjąć od Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Armii WP najserdeczniejsze pozdrowienia z okazji 100-lecia urodzin. Wpisał się Pan na trwale w chlubną tradycję zwycięskich walk polskich żołnierzy II wojny światowej, ale także tragicznych dni zesłania w głąb Rosji do m. Kaługa, a następnie do m. Maleja – Średniakow pod Uralem. Mimo traumatycznych doświadczeń wojennych, jako osadnik wojskowy pracował Pan zawodowo po wojnie dla dobra naszej Ojczyzny. Dziękujemy za ogromny wkład pracy programowo-organizacyjnej w reaktywowanym Związku Sybiraków, a następnie w Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Podziwiamy również obecne Pańskie ogromne zaangażowanie w działaniach społecznych na rzecz środowiska kombatantów i weteranów Wojska Polskiego. Zaś dziś z okazji setnych urodzin życzymy Panu dużo zdrowia i pogody ducha, niespożytych sił witalnych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z żołnierskim pozdrowieniem.
Wiceprezes Zarządu Głównego Prezes Zarządu Dolnośląskiego
płk w st. spocz. mgr Krzysztof Majer generał zs

Następnie prezes Krzysztof Majer odznaczył Jubilata Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZWiRWP. Spełniliśmy toast szampanem, choć były różnice zdań, ile kolejnych lat życzymy bohaterowi spotkania. Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia ze sztandarem sybirackim zasiedliśmy przy stole. Była okazja do długich wspomnień i wielu rozmów, bo mjr Alfons Daszkiewicz był żołnierzem Armii Krajowej ps. „Lot” i zesłańcem syberyjskim. Za swą pracę, służbę i działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Zesłańców Sybiru. O jego stuleciu pamiętali m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Biskup Świdnicki ks. prof. dr hab. Ignacy Dec, Dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady OT płk Artur Barański, Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Wałbrzychu Jerzy Orabczuk, Burmistrz Świebodzic Paweł Ozga, mjr Jacek Baran z małżonką. Życząc raz jeszcze Jubilatowi wszystkiego najlepszego, warto podkreślić jego jasność umysłu i dobrą kondycję fizyczną.
Foto: Ryszard Łyczba, Krzysztof Majer

PS. Może zamiast biogramu wniosek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP z 2015 r. o nadanie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego:
Pan kpt. Alfons Daszkiewicz w latach 1942 – 44 był partyzantem Armii Krajowej na terenie Wileńszczyzny. W dniu 17.07.1944 r. jego oddział został rozbrojony przez NKWD, a żołnierze wywiezieni w głąb Rosji do m. Kaługa. Następnie trafił do m. Maleja – Średniakow pod Uralem. Tam pracował pod nadzorem NKWD przy wyrębie lasu. Do Polski powrócił 12.01.1946 r. Osiadł jako osadnik wojskowy w województwie dolnośląskim. Długoletni pracownik Zakładów Przemysłu Lniarskiego „SILENA” w Świebodzicach. Długoletni działacz kombatancki i Ligi Obrony Kraju. Od dziesięciu lat działa społecznie w Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZWiRWP im. 2 Berlińskiego Pułku Piechoty w Wałbrzychu od dwóch kadencji. Systematycznie uczestniczy w mundurze w związkowych przedsięwzięciach programowo – organizacyjnych. Współorganizator imprez wychowania patriotyczno – obronnego młodzieży, zwłaszcza w miejscach pamięci narodowej na terenie powiatu wałbrzyskiego. Popularyzator tradycji i historii WP wśród młodego pokolenia, m.in. systematycznie uczestniczy w „żywych” lekcjach historii w Gimnazjum im. Sybiraków w Świebodzicach. Bardzo angażuje się w pracy społecznej Światowego Związku Żołnierzy AK i Związku Sybiraków. Jest skromnym człowiekiem nie zabiegającym o zaszczyty. Popularyzator spraw obronności w swoim środowisku zamieszkania. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Zesłańców Sybiru, srebrnym medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. Bilansując jego dokonania społeczne uważamy, że swym ogromnym zaangażowaniem i aktywnością w popularyzacji spraw obronności, tradycji i historii WP w pełni zasłużył na odznaczenie.

Komentarze są wyłączone.