Władze

Zarząd Główny ZWIR WP:


Wiesław Korga – prezes ZG


Tadeusz Otulak – sekretarz generalny ZG


Zbigniew Żurowski – wiceprezes, skarbnik ZG

Władysław Dobrzański – wiceprezes ZG


Marian Lipczuk – wiceprezes ZG


Krzysztof Majer – wiceprezes ZG

Tadeusz Myler – wiceprezes ZG

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej:
Czesław Bonisławski

Komentarze są wyłączone.