Zarząd Główny

Uchwała Prezydium ZG ZWiRWP
W sprawie zwołania zebrania Zarzadu Głównego

Prezydium ZG ZWiRWP zwołuje zebranie Zarządu Głównego na dzień 20 czerwca 2017 r. Zebranie odbędzie się w budynku ZKRPiBWP przy ul. Aleje Ujazdowskie 6A
Początek zebrania godzina 10:30.
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania. Skład zarządu – qorum, powołanie protokolanta Kol. Korga.
2. Uchwała z pierwszego powyborczego zebrania Zarządu Głównego i powołania prezydium ZG ZWiR WP ref. Kol. Korga;
3. Zadania dla funkcyjnych Prezydium i członków Zarządu Głównego ZWiR WP ref. Kol Korga, Kol Żurowski kol. Otulak;
4. Stan przygotowania dokumentów Krajowego Zjazdu Delegatów do rejestracji w Sądzie – KRS kol. Otulak;
5. Projekt Planu działania ZG na 2017r. ref. Sekretarz Generalny kol T Otulak;
6. Funkcyjni Zarządów Wojewódzkich i stany osobowe ref Kol Korga;
7. Finanse Zarządu Głównego Kol. Z Żurowski;
8. Sprawy wniesione przez członków Zarządu ZG ZWiR WP.:
a). Sprawa zmiany podporządkowania Grójeckiego Oddziału Powiatowego i Koła nr 1 tego oddziału; Kol. S Gliński. Kol Cz. Bonisławski przewodniczący – Głównej Komisj Rewizyjnej
b). Sprawa Sztandaru Radomskiego Oddziału Powiatowego;
c). Inne.
9. Zamknięcie obrad Kol Korga.

W imieniu Prezydium ZG
Prezes Zarzadu Głównego ZWiRWP
Wiesław Korga

Uchwała ZG [pdf]

Komentarze są wyłączone.