Posiedzenie ZG ZWiR WP

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego w Warszawie (8 września 2022 r.)

W dniu 8 września b. r., zgodnie z przyjętym kalendarzem posiedzeń, odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Obrady odbyły się w siedzibie Związku w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 6a. Przewodniczył im kol. ppłk ZWiR Krzysztof Robak – prezes Związku. Na początku zebrania, członkowie ZG uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego kol. płka ZWiR mgra Tadeusza Mylera – Sekretarza Generalnego Związku. Wspominając zmarłego Kolegę kol. ppłk ZWiR K. Robak – prezes Związku złożył relację z przebiegu pogrzebu. Zwrócił uwagę na okoliczność, że w tym ostatnim pożegnaniu, poza oficjalnymi delegacjami (w tym ZWiR WP), uczestniczyło z potrzeby serca ok. 400 osób. Fakt ten pokazuje jak dużą stratą nie tylko w naszym Związku była śmierć śp. kol. Tadeusza.

W przyjętym porządku obrad dominowały następujące zagadnienia:

1) Informacje o pracach nad aktualizacją danych w KRS oraz wymianą korespondencji z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa jako Urzędem nadzorującym pracę Stowarzyszeń w stolicy;

2) Zreferowanie stanu rozliczenia się przez poprzedni Zarząd Główny ZWiR WP ze swej działalności w minionej kadencji oraz podjętych w tej sprawie działań przez obecny ZG;

3) Informacja o odbytych uroczystościach w Oddziałach i Kołach terenowych Związku;

4) Sprawy różne.

W wyniku dyskusji nad przedstawionymi zagadnieniami ZG wypracował 3 wnioski, które, po przedyskutowaniu w terenie, zostaną przyjęte w formie uchwał. Wnioski te dotyczą następujących spraw: uzupełnienie składu Zarządu Głównego, stopnie organizacyjne oraz współpraca ZWiRWP z Federacją Służb Mundurowych.

W sprawach różnych głos zabrało dwóch członków ZG. Kol. płk Marek Jedynak – Wiceprezes ZG ZWiR WP zaprosił na coroczną uroczystość rocznicową bitwy pod Gruszką organizowaną w dniu 29 września 2022 roku. Była to bitwa z Niemcami stoczona w dniach 29-30 września 1944 roku przez polsko – radzieckie zgrupowanie partyzanckie (liczące ok. 1500 osób) pod dowództwem majora Henryka Połowniaka, pseudonim „Zygmunt”. W skład zgrupowania wchodziły 1 Brygada Armii Ludowej imienia Ziemi Kieleckiej, 2 Brygada Armii Ludowej „Świt”, 11 Brygada Armii Ludowej „Wolność” oraz kilka mniejszych oddziałów radzieckich. Zgrupowanie to zostało rankiem 29 września 1944 roku otoczone przez siły niemieckie liczące 5 tysięcy żołnierzy i żandarmów. Po całodziennych zażartych walkach w nocy z 29 na 30 września partyzanci zdołali, w zwartych oddziałach, wyrwać się z okrążenia. Straty zgrupowania partyzanckiego wyniosły około 50 zabitych i 70 rannych.

Druga kwestia dotyczyła Głównej Komisji Rewizyjnej. Obecny na zebraniu członek GKR kpt ZWiR Marian Pawliczak przekazał informację o przygotowaniach Głównej Komisji Rewizyjnej do kontroli prowadzenia ewidencji danych osobowych.

Na zakończenie posiedzenia członkowie ZG ZWiR WP ustalili, że następne zebranie ZG odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 roku.

ppłk ZWiR Krzysztof Robak

Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP

Pałacyk Rembielińskiego w Warszawie. Siedziba ZG ZWiRWP
Obelisk ku czci Armii Ludowej we wsi Gruszka
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.