Zaproszenie

Członkowie Prezydium Zarządu Głównego ZW i R WP
Szanowni Koledzy!

Uprzejmie informuję i z upoważnienia Prezesa zapraszam do udziału w posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego ZWiR WP, które odbędzie się w dniu 6 września 2021 r. w siedzibie Zarządu Głównego, Al. Ujazdowskie 6A.
Początek zebrania godz. 10.30.
Przedmiotem zebranie będzie podjęcie tematów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kampanii sprawozdawczo – wyborczej ZWiR WP oraz Zjazdu Delegatów.

Wiceprezes ZG ZWiR WP,
Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego

/-/ Krzysztof Majer

Warszawa, 30.08.2021
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne
Kol. Tadeusz Otulak, tel. 607 072 880

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.