Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021/22

Warszawa, 30.08.2021r.

Członkowie
Związku Weteranów I Rezerwistów Wojska Polskiego

Szanowni Koledzy!


W celu sprawnego przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej i Zjazdu Delegatów Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego powołuję Zespół Koordynacyjny w składzie:
kol. Krzysztof Majer – przewodniczący Zespołu,
członkowie :
Kol. Tadeusz Otulak,
Kol. Janusz Zieliński,
Kol. Zbigniew Żurowski.
Jednocześnie zobowiązuję Zespół, aby w terminie do 23 września 2021 r. wykonał następujące zadania :
1. Opracowanie Planu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w poszczególnych strukturach organizacyjnych Związku (w kołach i oddziałach);
2. Opracowanie Regulaminu Zjazdu Delegatów;
3. Opracowanie i przygotowanie zasad wdrożenia nowej struktury Związku zgodnie z obowiązującymi zapisami statutowymi.
4. Przygotowanie ostatecznej wersji Regulaminu Mianowania na stopnie organizacyjne w ZWiR WP.
5 Opracowanie Uchwał :
• Uchwała w sprawie wdrożenia struktur organizacyjnych ZWiR WP zgodnie z zapisami statutowymi;
• Uchwała w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej ( w kołach i oddziałach) i wyboru delegatów na zjazd;
• Uchwała zatwierdzająca ostateczny tekst Regulaminu Mianowania na stopnie organizacyjne w ZW i R WP;
• Uchwała o przyjęciu terminu Zjazdu delegatów.
Prezes ZG ZWiRWP
płk dr Wiesław KORGA

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.