Rocznica powstania ZWiR WP

29 rocznica powstania Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego (Związku Weteranów i rezerwistów Wojska Polskiego) Związek nasz jako Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego powstał w 1993 roku jako ogólnopolskie stowarzyszenie społeczne zrzeszające, na zasadzie dobro-wolności, żołnierzy rezerwy i żołnierzy w stanie spoczynku (niezależnie od posiadanego stopnia wojskowego). Jego bezpośrednim inicjatorem był… Continue reading