Posiedzenie ZG ZWiR WP

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie (8 września 2022 r.) W dniu 8 września b. r., zgodnie z przyjętym kalendarzem posiedzeń, odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Obrady odbyły się w siedzibie Związku w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 6a…. Continue reading