Nowe władze Związku

I posiedzenie ZG ZWiR WP po XIII Zjeździe Sprawozdawczo -Wyborczym odbyte w dniu 07.04.2022r. uchwaliło. Uchwała ZG nr 1/07.04.2022r. w sprawie objęcia funkcji przez członków Zarządu Głównego wybranych na XIII Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 07.04.2022 Członkowie Zarządu Głównego na posiedzeniu w dn 07.04.2022 podjęli uchwałę w sprawie objęcia funkcji Prezesa , Wiceprezesa… Continue reading

Zebranie Zarządu Głównego

Z upoważnienia po. Prezesa ZG informuję i zapraszam na zebranie ZG zwołane zgodnie z Art 18 Pkt.4 Statutu w celu przyjęcia regulaminu obrad XIII Krajowego Zjazdu Delegatów ZWiRWP .  Zebranie ZG odbędzie się w dniu 07.04.2022 godz. 9:45 I termin, godz. 10:00 II termin – jest to wymóg statutowy Art 17 pkt 7…. Continue reading