Zaproszenie

Członkowie Prezydium Zarządu Głównego ZW i R WP Szanowni Koledzy! Uprzejmie informuję i z upoważnienia Prezesa zapraszam do udziału w posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego ZWiR WP, które odbędzie się w dniu 6 września 2021 r. w siedzibie Zarządu Głównego, Al. Ujazdowskie 6A. Początek zebrania godz. 10.30. Przedmiotem zebranie będzie podjęcie… Continue reading

Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021/22

Warszawa, 30.08.2021r. Członkowie Związku Weteranów I Rezerwistów Wojska Polskiego Szanowni Koledzy! W celu sprawnego przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej i Zjazdu Delegatów Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego powołuję Zespół Koordynacyjny w składzie: kol. Krzysztof Majer – przewodniczący Zespołu, członkowie : Kol. Tadeusz Otulak, Kol. Janusz Zieliński, Kol. Zbigniew Żurowski. Jednocześnie zobowiązuję… Continue reading