OBCHODY DNIA WETERANA

OBCHODY DNIA WETERANA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ W POWIATOWYM ODDZIALE GRÓJECKIM ZWiR WP

Dzień Weterana Walk o Niepodległość ustanowiony Ustawą z dnia 14 marca 2014 (Dz.U.poz.496 z dnia 17 kwietnia 2014 r.) na dzień 01.września jest dla Naszego Związku Weteranów i Rezerwistów WP świętem szczególnym z racji nazwy związku i realizowanych celów statutowych i ważnym też dlatego, że jest to dzień wybuchu II wojny światowej. Czytaj więcej …

81 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września minęła 81 rocznica napaści hitlerowskiej III Rzeszy niemieckiej, wspieranej przez faszystowską Słowację ks. Jozefa Tiso, na państwo polskie. Wkrótce do działań wojennych przyłączyły się inne państwa i w ten sposób, jakby się wydawało, lokalny konflikt przerodził się w wojenną pożogę ogarniającą trzy kontynenty: Europę, Azję oraz Afrykę. Ta druga w dziejach ludzkości katastrofa wojenna, prowadzona przez dwa bloki militarne (faszystowską oś: Berlin – Rzym – Tokio (Niemcy – Włochy – Japonia) oraz koalicję antyfaszystowską skupiającą m. in. Polskę, Anglię, Francję, USA, ZSRR) przyniosła wiele zniszczeń materialnych oraz śmierć i cierpienia wielu jednostek ludzkich (na frontach oraz w obozach koncentracyjnych i zagłady). Czytaj więcej …