76 rocznicy walk o przyczółek warecko-magnuszewski

UROCZYSTOŚĆ 76 rocznicy walk o przyczółek warecko-magnuszewski
Corocznie, na początku sierpnia odbywają się uroczystości oddania hołdu poległym i biorącym udział w walkach na przyczółku magnuszewskim w 1944 roku.
Wówczas to oddziały 3 Dywizji Piechoty im. R. Traugutta,1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego i Korpusu Pancernego Armii zdobyły przyczółek na lewym brzegu Wisły pomiędzy Pilicą i Radomką z zamiarem jego powiększenia i udzielenia wsparcia walczącym w Warszawie powstańcom. Czytaj więcej …

76. rocznicy opublikowania Manifestu PKWN

22 lipca 2020 r. Poznań, ul. Niezłomnych 1
Dom Żołnierza – siedziba woj. org. Ligi Obrony Kraju
Uroczyste spotkanie z okazji 76. rocznicy opublikowania Manifestu
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 22.07. 1944 r.

Spotkanie otworzył por. (s) mgr inż. Edward Skrzypczak powitaniem gości oraz członków i sympatyków Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Imiennie witani byli kolejno: prof. dr hab. Andrzej Sakson (wykładowca UAM i Instytutu Zachodniego), płk (r) Ryszard Wiliński (prezes LOK), płk (s) Zygmunt Maciejny (prezes Wlkp. Zarządu Woj. Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – , ppłk Henryk Kania (wiceprezes WZWZŻWP i Przew. Rady Miejskiej SLD, radny m. Poznania), ppłk (r) Bogdan Mrowiec (dyr. biura LOK), Józef Karwatka (prez. Wlkp. Zarządu Zw. Inw. Wojennych – ppłk (s) Włodzimierz Kwiatek (wiceprezes WZ ZIW), mjr (s) Jan Zachciał (prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji), Andrzej Borowski (Rodzina Policyjna 1939), insp. Zdzisław Czarnecki (prezydent Federacji Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych), mgr inż. Lucjan Dutkiewicz (sekret. Rady Wojewódzkiej SLD), Waldemar Witkowski (Przewodniczący Unii Pracy ), Sandra Żywicka – Sztul (dyr. biura poselskiego -euro deputowanego Leszka Millera), Feliks Kosiński (d.b.p. posła Wiesława Szczepańskiego), Bartłomiej Stroiński (d.b.p. posła Katarzyny Kretkowskiej). Czytaj więcej …