Rocznica Defilady Zwycięstwa we Wrocławiu

26 maja 2020 r. odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 75. rocznicy Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty z 1945 r. na Placu Wolności we Wrocławiu. Uroczystość otworzył i prowadził gen. zs płk WP Krzysztof MAJER prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz dowódca Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP. Odśpiewaliśmy hymn państwowy. Prowadzący przywitał zgromadzonych, a szczególnie zaproszonych przedstawicieli i delegacje: 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia – ppłk Marka JAŻDZEWSKIEGO, zastępcę dowódcy i mjr Mieczysława BŁAŻEJEWSKIEGO, szefa sekcji wychowawczej, Komendę Garnizonu WP – mł. chor. Zdzisława SMAGĘ, kapelanów wojskowych: ks. dziekana ppłk Sławomira FONFARĘ, ks. kpt. Maksymiliana JEZIERSKIEGO i ks. prot. Grzegorza CEBULSKIEGO, Czytaj więcej …

Ostatnie pożegnanie – st. sierż. Halina Matera

Zarząd Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Lublińcu z przykrością zawiadamia, że w dniu 10.05.2020 roku odeszła na wieczną wartę w wieku 86 lat st. sierż. Halina Matera – Wiceprezes ZWiRWP w Lublińcu, Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Katowicach, Prezes Zarządu Miejskiego LOK w Lublińcu.
Na szczególne podkreślenie zasługuje również Jej zaangażowanie w działalność Zespołu „WIARUS” za przekazywanie chlubnej tradycji pieśni żołnierskiej i patriotycznej.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi, w tym Złotym Krzyżem Zasługi dla ZWiRWP.
Żegnając Ją kierujemy wyrazy współczucia i głębokiego żalu Rodzinie śp. Haliny.

Cześć Jej pamięci
ZWiRWP w Lublińcu

OBCHODY 75 ROCZNICY

OBCHODY 75 ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE POD POMNIKIEM ZAMORDOWANYCH W LATACH 1939 -1945 W LESIE CZĘSTONIEW

W trudnym czasie dla całego świata w tym i dla Polski, obchody zakończenia II wojny światowej w Europie (za wyjątkiem Białorusi ) ograniczają się z reguły do składania wiązanek kwiatów i zapalania zniczy. Powiatowy Oddział Grójecki ZW i R WP, nie organizował uroczystości tak jak to czynił od 2015r, pod pomnikiem pomordowanych w lesie Częstoniew a tylko delegacja Koła Nr. 8 POG ZW i R WP i delegacja PSP w Częstoniewie z Panią Dyrektor Ewą Głowacką, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tym pomnikiem. Fakt ten udokumentowany został przez członkinię Koła Nr.8 Barbarę Glińską.

ppłk. /s/ Stanisław Gliński