Wrześniowa Rocznica wybuchu II wojny światowej

„Kiedy się wypełniły dni…”.
Wrześniowa Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 r. to data znamienna w dziejach narodu polskiego, ale także w historii Europy i świata. W tym dniu siły zbrojne hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej oraz faszystowskiej Słowacji, wczesnym rankiem napadły na Polskę. W dwa dni później Anglia i Francja (dwa kraje zachodnie), sprzymierzone z Polską wypowiedziały agresorom wojnę. W kolejnych dniach uczyniła to większość krajów świata. Konflikt wojenny z regionalnego przekształcił się w katastrofę światową, która pochłonęła ok. 50-70 mln ludzi i zniszczyła (nieraz bezpowrotnie) życiowy dorobek niejednego człowieka na kuli ziemskiej. Naród polski ma w tej hekatombie znaczący udział: ok. 6 mln obywateli polskich padło ofiarą (na 1000 osób zginęło 220 obywateli polskich). Nic dziwnego, że Polacy, jakby przeczuwając plany najeźdźców, uparcie bronili we wrześniu 1939 r. swego niepodległego bytu, Czytaj więcej …

„ZA ZASŁUGI DLA GMINY GRÓJEC” – Stanisław Wieczorek

CZŁONEK POG ZW i R WP Z OKAZJI 600 ROCZNICY PRZYZNANIA GRÓJCOWI PRAW MIEJSKICH OTRZYMUJE ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA GMINY GRÓJEC”.


Kolega Stanisław Wieczorek urodził się 02.10.1931r w Grójcu. W 1950r. ukończył 3-letnia średnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w specjalności ślusarz – tokarz.
Służbę wojskową odbywał w Pułku Piechoty w Ostródzie od 19.11.1951r do 26.10.1953r. Od 28.11.1951r do 12.10.1952r. odbiera przeszkolenie wojskowe w Pułkowej Szkole Podoficerskiej w Ostrudzie. Za bardzo dobre wyniku w szkoleniu w maju 1951r otrzymuje awans do stopnia starszego szeregowego, w dniu 22.071951r zostaje wyróżniony odznaką „Wzorowy Cekaemista” a na święto Wojska Polskiego w dniu 12.10.1951r zostaje awansowany na stopień kaprala. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej jako prymus w dniu 26.10.1952r zostaje awansowany do stopnia plutonowy i wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy plutonu. Czytaj więcej …