Posiedzenie Zarządu Głównego

19 września br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP, któremu przewodniczył wiceprezes ZG mjr zs Tadeusz Myler, a protokołował st. sierż. Krzysztof Robak. Prezes Związku płk Wiesław Korga zaproponował powierzenie obowiązków członka ZG płk Januszowi Zielińskiemu z Warszawy z pełnieniem funkcji koordynatora prac ZG. Sekretarz Generalny kol. Tadeusz Otulak przedstawił sprawozdanie z licznych działań od ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego. Skarbnik płk Zbigniew Żurowski omówił stan finansów związkowych, czym wywołał dyskusję o opłacaniu składek członkowskich, prowadzeniu dokumentacji finansowej i sprawozdawczości oraz obowiązku składania raportów kasowych. Czytaj więcej …