Rocznica w Lasach Parczewskich

75 rocznica wydarzeń lipcowych w Lasach Parczewskich i okolicy
W roku bieżącym minęło 75 lat od pełnych dramaturgii wydarzeń związanychz ostatnimi dniami okupacji niemieckiej na obszarze Lasów Parczewskich i dwóch okolicznych miejscowości (Plebania Wola oraz Makoszka) należących obecnie do gminy Dębowa Kłoda, pow. Parczew, woj. lubelskie. Otóż w dniu 15 lipca 1944 r. Niemcy w ramach operacji o kryptonimie „Cyklon” okrążyli zgrupowane w Lasach Parczewskich radzieckie oddziały partyzanckie gen. mjr. Baranowskiego i ppłk. Iwana Banowa ps. „Czorny”, Armii Ludowej ppłk. Grzegorza Korczyńskiego ps. „Grzegorz” oraz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej płk. Jana Kotowicza ps. „Twardy” (w sumie ok. 4,5 tys. partyzantów). Czytaj więcej …