Zakończenie roku szkolnego w Częstoniewie

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W PSP CZĘSTONIEW
Na zaproszenie Pani Dyrektor Ewy Głowackiej i Rady Pedagogicznej PSP Częstoniew Prezes Koła Nr.8 oraz POG ZW i R WP ppłk /s/ Stanisław Gliński, uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Powiatowy Oddział Grójecki a szczególnie Koło Nr.8 tego oddziału ściśle współpracuje z tą szkołą zakresie krzewienia patriotycznych wartości wśród dzieci poprzez udział w uroczystościach szkolnych, w lekcjach żywej historii oraz organizowania wspólnie uroczystości zakończenia II wojny światowej w Europie pod pomnikiem pomordowanych w lesie Częstoniew. Czytaj więcej …