Sesja popularnonaukowa w Chełmie

Sesja popularnonaukowa z okazji 75 rocznicy likwidacji Stalagu 319 w Chełmie

15 maja b. r. upłynęła 75 rocznica likwidacji Międzynarodowego obozu jenieckiego – Stalag 319 w Chełmie. W związku z tym chełmscy działacze Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego włączyli się czynnie do prac mających uczczenie pamięci wszystkich jeńców wojennych, którzy zostali zamordo-wani lub, z powodu warunków bytowych, zmarli w tym obozie. Należy wspomnieć, że Stalag 319 został utworzony przez Niemców wiosną 1941 roku, przed ich agresją na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w czerwcu 1941 roku. Miasto Chełm położone przy ówczesnej granicy Generalnej Guberni i ZSRR, posiadające dobre połączenie kolejowe Kowel-Chełm było dogodnym miejscem dla tworzenia obozu. Obóz jeniecki w Chełmie – STALAG 319 składał się z 3 podobozów w samym mieście: 319 A (przy ul. Rampa Brzeska), 319 B (oś. Bazylany/ T. Kościuszki), 319 C (Rampa Brzeska) oraz podobozy w miejsco-wościach: Żmudź (Stalag 319 D liczący przeciętnie do 6.000 jeńców), Włodawa (Stalag 319 E liczący do 5.000 jeńców) i w Zamościu (Stalag 319 Z, o którym brak bliższych danych). Była także grupa jeńców w Żulinie (przeciętnie ok. 1.000 jeńców) i w Hrubieszowie (w latach 1943 – 1944 oddział roboczy liczył ok. 120 jeńców). Czytaj więcej …