8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa

8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa Obchody w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim ZWiRWP


74 lat temu Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która kończyła trwającą od 1 września 1939 r. wojnę w Europie. Należy wspomnieć, że praktycznie od samego początku funkcjonują dwie oficjalne daty tego historycznego wydarzenia: 8 maja w państwach zachodnich oraz 9 maja w Rosji (a wcześniej w ZSRR i państwach obozu socjalistycznego). Wynika to z faktu, iż akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec został podpisany w nocy z 8 na 9 maja 1945 r. ok. godziny 22.30 czasu środkowoeuropejskiego. W Moskwie było już po północy, był już 9 maja i dlatego ten właśnie dzień w Związku Radzieckim i krajach mu podporządkowanych obchodzono jako Dzień Zwycięstwa. Ceremonia ta była już drugą tego typu, ponieważ wcześniej, w dniu 7 maja 1945 r., o godz. 241 nad ranem, gen. Alfred Jodl – szef sztabu w Naczelnym Dowództwie Wehrmachtu i admirał Hans-Georg von Friedeburg – dowódca niemieckiej Marynarki Wojennej podpisali tego rodzaju akt, który przewidywał przerwanie walk 8 maja o godz. 23.01. Czytaj więcej …

„Witaj majowa jutrzenko…”

„Witaj majowa jutrzenko…” (obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w województwie lubelskim)
3 maja b. r. minęła 228 rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni (Wielki) Ustawy Rządowej czyli słynnej Konstytucji 3 Maja. Był to doniosły akt (drugi na świecie a pierwszy w Polsce i w Europie) porządkujący ład ustrojowy i prawny w Rzeczypospolitej Obojga Narodów czyli państwie polsko-litewskim w XVIII wieku. Na mocy Konstytucji przeprowadzono szereg reform mających na celu wzmocnienie państwa zagrożonego przez trzy mocarstwa sąsiednie (Prusy, Rosję i Austrię). Ograniczała przywileje szlacheckie, nadawała prawa miastom, brała w opiekę prawa krajowego chłopów. Znosiła dwie instytucje będące źródłem słabości państwa: liberum veto (na jego mocy zrywano Sejmy, które nie mogły podjąć uchwał, a nawet unieważniały te, które już zostały uchwalone) oraz wolną elekcję (tzn. wybór króla przez ogół szlachecki) – tron królewski miał być dziedziczny i powiązany z saską dynastią Wettinów. Podatki na utrzymanie 100-tysięcznego (zmniej-szonego ostatecznie do 60 tys.) wojska i inne potrzeby mieli płacić wszyscy obywatele (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo i chłopstwo). Czytaj więcej …