79 rocznica zbrodni katyńskiej

79 rocznica zbrodni katyńskiej (obchody w Chełmie)

13 kwietnia 1940 roku. Data znamienna w dziejach polskiego narodu oraz Wojska Polskiego. Jest to symboliczna data zbrodni katyńskiej, bowiem w tym dniu w 1943 roku Niemcy hitlerowskie podały publicznie, na łamach radiowych, informację o znalezieniu w lesie Kosogory k/Katynia masowych grobów polskich oficerów, którzy we wrześniu 1939 roku (i później) zostali internowani przez stalinowskie radzieckie NKWD, umieszczeni w obozie w Kozielsku, a począwszy od dnia 3 kwietnia 1940 roku, przewiezieni w poszczególnych transportach do wspomnianego lasu i zamordowani (w sumie ok. 4.404 osób). W dniu 5 kwietnia funkcjonariusze NKWD rozpoczęli akcję likwidacyjną obozu w Starobielsku (mordu 3896 Polaków dokonano w Charkowie i pochowano ich w zbiorowych mogiłach na przedmieściach miasta w Piatichatkach) oraz w Ostaszkowie (zgrupowanych tu policjantów, funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Służby Więziennej – w sumie 6287 osób – rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie (obecnie Twer), a pochowano w miejscowości Miednoje). Czytaj więcej …