Posiedzenie ZW ZWiRWP w Lublinie

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Lublinie z siedzibą w Chełmie
W dniu 4 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej w Chełmie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Lublinie z siedzibą w Chełmie. Oprócz członków ZW uczestniczyli w nim także prezesi Zarządów Powiatowych i kół terenowych działających na obszarze Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego oraz kol. Ryszard Kostecki – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Obrady prowadził kol. Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP.
Przedstawił on informację o działalności Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w roku 2018. Następnie przedyskutowano najważniejsze problemy, którymi żyją na co dzień członkowie Związku oraz zapoznano się z sytuacją panującą w Zarządach Powiatowych i poszczególnych kołach terenowych (przedstawili je prezesi Zarządów Powiatowych i kół). Zebrani w głosowaniu przyjęli zaproponowany przez prezydium ZW plan pracy LOW na rok 2019. Czytaj więcej …