Obchody 100 lecia niepodległości Polski

UDZIAŁ CZŁONKÓW POG ZWiR WP W OBCHODACH 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
Członkowie Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZWiR WP , nie mogli stać z boku tych historycznych wydarzeń, ponieważ jako organizacja o charakterze paramilitarnym ma w statucie jako główny cel działania (cyt. art. 10 pkt 8) „ udział w organizowanych przez władze wojskowe i państwowe uroczystościach o charakterze patriotycznym”. Czytaj więcej …

O Niepodległej na Dolnym Śląsku

6 października br bardzo uroczyście obchodzono stulecie Związku Harcerstwa Polskiego i Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Strzelinie. Obchody zainaugurowała uroczysta msza św. w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Następnie odbył się przemarsz ulicami na apel do Ogrodu Jordanowskiego. Po odśpiewaniu hymnu harcerskiego komendant Hufca ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku hm. Ryszard GACEK odebrał meldunek o gotowości do uroczystości, zaś głos zabrali: przewodniczący Gminnej Rady Przyjaciół Harcerstwa Wojciech WĄS, komendantka Dolnośląskiej Chorągwi ZHP hm. Dorota KOŁAKOWSKA, burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota PAWNUK, która na ręce komendantki Związku Drużyn Ziemi Strzelińskiej pwd. Beaty PUT wręczyła sto Krzyży Harcerskich na stulecie ZHP, a hm. Józef HORODYSKI przedstawił krótki zarys historii działalności harcerskiej w powiecie strzelińskim. Czytaj więcej …

Obchody stulecia niepodległości Polski

Obchody stulecia niepodległości Polski na terenie działania Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiR WP

11 listopada bieżącego roku minęła setna rocznica odzyskania, po latach zaborów, niepodległego bytu przez naród polski. 100 lat temu rozpadły się trzy państwa zaborcze i przed Polakami pojawiła się niepowtarzalna wcześniej szansa „wybicia się na niepodległość”, na którą czekało kilka pokoleń. I należy jednoznacznie stwierdzić, że jako naród potrafiliśmy z niej skorzystać. Wznosząc się ponad podziałami (politycznymi, społecznymi, gospodarczymi itp.) istniejącymi wówczas w społeczeństwie polskim, zarówno na ziemiach polskich jak i poza nimi, polscy działacze usilnie prowadzili różne prace i formy działalności, by państwo polskie mogło się ponownie pojawić na mapach Europy i świata. Walka zbrojna polskich formacji wojskowych (np. Kompania Bajończyków, I Brygada Legionów Polskich, Legion Puławski i inne jednostki polskie w Rosji, „Błękitna Armia” we Francji), działalność dyplomatyczna Ignacego Jana Paderewskiego w USA i w Kanadzie, taka sama działalność Romana Dmowskiego we Francji i w Szwajcarii, „Orlęta Lwowskie” i „Orlęta Przemyskie”, Powstanie Wielkopolskie, trzy powstania śląskie, Drużyny Bartoszowe (organizacje chłopskie), oraz szereg lokalnych wystąpień (np. w Chełmie i innych miejscowościach) to tylko niektóre z form działań narodu polskiego na rzecz niepodległości Polski. Nic dziwnego, że za „ojców” tej niepodległości uznaje się zasadniczo sześć wielkich postaci: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa oraz Wojciecha Korfantego. Wsparci w swoich wysiłkach przez ogół Polek i Polaków doprowadzili do tego, że w 1918 roku jako naród mogliśmy się cieszyć z odzyskanej niepodległości. Czytaj więcej …