ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

WIZYTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ
W dniu 12.10.2018r. Prezes Koła Nr.8 POG ZWiR WP ppłk w st. spocz. Stanisław Gliński odwiedzili współpracującą z nami w zakresie popularyzacji wartości patriotycznych wśród młodego pokolenia Szkołę Podstawową w Częstoniewie. Celem wizyty było złożenie życzeń gronu pedagogicznemu oraz administracji tej szkoły z okazji Święta Edukacji Narodowej. Przyjęte określenie tego święta „Dzień Nauczyciela” wskazuje, że pierwszoplanową rolę w systemie edukacji zajmuje nauczyciel. Zorganizowana z tej okazji akademia z udziałem uczniów wszystkich klas, była formą podziękowania nauczycielom i personelowi technicznemu za trud wkładany w proces ich kształcenia. Czytaj więcej …