Pomoc powstańcom warszawskim.

74 Rocznica desantu Wojska Polskiego idącego na pomoc powstańcom warszawskim.

14 września 1944 roku żołnierze Armii Czerwonej i I Armii Wojska Polskiego pod dowództwem gen Zygmunta Berlinga wyzwolili Pragę. W Warszawie od 6 tygodni toczył się nierówny bój powstańców z Niemcami. Od powstańców, którzy przedostali się na prawy brzeg uzyskano wiadomość, że bronią się jeszcze oddziały w Śródmieściu, na Mokotowie, Żoliborzu i Czerniakowie. Już 16 września nad ranem przedostał się na lewy brzeg Wisły batalion 9 pułku piechoty. Jednocześnie dla odwrócenia uwagi Niemców wykonano pozorowane uderzenie w kierunku Żoliborza, mostu kolejowego i miejscowości Siekierki siłami 2 dywizji piechoty. Czytaj więcej …