Lenino – początek drogi

12 października 2018r. u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Bukowskiej przy pomniku gen. Tadeusza Kościuszki odbyła się uroczystość poświęcona pamięci żołnierzy 1 Dywizji Piechoty – Kościuszkowców, którzy 75 lat temu przeszli krwawy “chrzest bojowy” walcząc z oddziałami 4-ej Armii Wehrmachtu pod miejscowością Lenino na Białorusi.
Obchody kolejnych rocznic tej bitwy (12.10.1943r.) stanowiących w Polsce Ludowej święto Wojska Polskiego, stanowią stały punkt w programie organizowanych corocznie przez WOW ZWiR WP uroczystości patriotyczno – wojskowych. Czytaj więcej …

Uczcili stulecie niepodległości Polski

W roku bieżącym, w listopadzie upłynie 100 lat, kiedy naród polski odzyskał, po ponad 123 latach niewoli zaborów, swój niepodległy byt państwowy, a Polska wróciła na mapę Europy i świata. I chociaż 100 lat temu, w dniu 11 listopada 1918 roku, odradzająca się Polska stanowiła zaledwie mały ułamek wolnego obszaru (wolna była Warszawa z okręgiem, Lublin z okręgiem, nasze miasto Chełm, powiat chełmski, Krasnystaw z powiatem, częściowo powiat włodawski, Kraków z okręgiem, część Śląska Cieszyńskiego. O pozostałe ziemie trzeba było walczyć czy to orężnie czy też przy pomocy plebiscytów) to liczył się jednak fakt, że zaborcy byli usuwani siłą, bądź też dobrowolnie opuszczali zagarnięte w XVIII wieku polskie terytoria. Nic dziwnego, że Sejm II Rzeczypospolitej swoją ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku uchwalił, że Święto Niepodległości obchodzone będzie w dniu 11 listopada jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny (Dz. U. z 1937 r., Nr 33, poz. 255). Po okresie okupacji niemieckiej (1939-1945) oraz w czasie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (od 1944roku do końca lat siedemdziesiątych XX wieku) obchody tego święta były zakazane, chociaż w latach osiemdziesiątych zaczęto znowu je obchodzić. Oficjalnie 11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości przywrócił Sejm PRL swoją ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku (Dz. U. z 1989 r., Nr 6, poz. 34). Od tej pory już rokrocznie jest to święto państwowe. Czytaj więcej …

Nie wszyscy zapomnieli

W dniu 12 października b. r. minęła 75 rocznica bitwa pod Lenino. Dzień ten był w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obchodzony jako Dzień Wojska Polskiego – święto wszystkich żołnierzy zarówno służby zasadniczej jak też w rezerwie czy w stanie spoczynku. Obecnie jednak kolejne rocznice tej bitwy, która rozpoczęła szlak bojowy polskich żołnierzy walczących na froncie wschodnim, są pokrywane milczeniem, lub co gorzej opluwane z pogardą i szkalowane. A przecież pod Lenino, 75 lat temu, żołnierze 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki walczyli z Niemcami o wyzwolenie Polski spod jarzma okrutnej okupacji niemieckiej grożącej Narodowi Polskiemu totalna zagładą (przecież w latach 1939-1945 na 1000 obywateli polskich zginęło 220 osób czyli 1/5 ogółu mieszkańców – największy odsetek wśród państw biorących czynny udział w działaniach wojennych). Czytaj więcej …

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

WIZYTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ
W dniu 12.10.2018r. Prezes Koła Nr.8 POG ZWiR WP ppłk w st. spocz. Stanisław Gliński odwiedzili współpracującą z nami w zakresie popularyzacji wartości patriotycznych wśród młodego pokolenia Szkołę Podstawową w Częstoniewie. Celem wizyty było złożenie życzeń gronu pedagogicznemu oraz administracji tej szkoły z okazji Święta Edukacji Narodowej. Przyjęte określenie tego święta „Dzień Nauczyciela” wskazuje, że pierwszoplanową rolę w systemie edukacji zajmuje nauczyciel. Zorganizowana z tej okazji akademia z udziałem uczniów wszystkich klas, była formą podziękowania nauczycielom i personelowi technicznemu za trud wkładany w proces ich kształcenia. Czytaj więcej …