Spotkanie wietnamsko-polskie

1 lipca br. odbyłem wyjątkowe spotkanie w hotelu „Wieniawa” we Wrocławiu. Otóż w podróż sentymentalną do Polski wybrało się małżeństwo wietnamskie płk inż. Thuong Ngo Manh i mgr inż. Bich Nguyen Thi. Obydwoje studiowali we Wrocławiu do 1974 roku, on w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego, ona na Politechnice Wrocławskiej. Pułkownik Thuong Ngo Manh urodził się w 1945 r. w Bac Ninh, w latach 1969-74 zdobywał wiedzę we wrocławskiej szkole „inżynieryjnej”. Po powrocie do Wietnamu pełnił zawodową służbę wojskową, na coraz wyższych stanowiskach służbowych, a zakończył w 2005 r. na stanowisku szefa Oddziału Budowy Armii Lotniczej. Czytaj więcej …