WIZYTA NA CMENTARZU W BŁĘDOWIE

WIZYTA NA CMENTARZU W BŁĘDOWIE i UDZIAŁ W MSZY ŚW. DNIU 25.05.2018r. DELEGACJI KOŁA KOMBATANTÓW RP i BWP ORAZ POG ZWiR WP Z OKAZJI DRUGIEJ ROCZNICY ŚMIERCI ICH CZŁONKÓW Z M. BŁĘDÓW

Z inicjatywy Prezesa Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu ppor. /s/ Kazimierza Kurach, delegacja złożona z członków tego Koła tj,. w/w Prezesa Koła i członka płk /s/ Henryka Szymczaka oraz członków POG ZWiR WP w osobach Prezesa ppłk. /s/ Stanisława Glińskiego i st. szer. /s/ Bogdana Szatan odwiedziła w dniu 25.05.2018r cmentarz w Błędowie gdzie spoczywają ich członkowie pochowani w 2016r śp. por. Henryk Mietelski i śp. Edward Gustowski. Czytaj więcej …

LEKCJA ŻYWEJ HISTORII W PSP CZĘSTONIEW

W dniu 22.05.2018r. na zaproszenie Podstawowej Szkoły Publicznej w Częstoniewie członkowie POG ZWiR WP w osobach płk /s/ Henryk Szymczak i Prezes tego Oddziału ppłk /s/ Stanisława Glińskiego, wzięła udział w lekcji żywej historii z udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły. Czytaj więcej …

UROCZYSTOŚCI 75 ROCZNICY POWSTANIA 1 DZ im. T. KOŚCIUSZKI

W dniach 18- 20.05.2018r zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Ogólnopolskie Rodzin Kościuszkowskich i Związek Kombatantów RP i BWP oraz 1 Brygadę Pancerną z Warszawy–Wesołej, obchody 75 rocznicy powstania 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. W ramach obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości dokonano również odsłonięcia Alei Pamięci Jednostek Wojskowych, które stacjonowały w Legionowie od 1918 roku oraz kamienia pamięci poświęconego Kościuszkowcom.
Obchody rozpoczęły się 18 maja o godz. 10.00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie zgromadziła się liczna rodzina Kościuszkowska, przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich, młodzież szkolna, harcerze i mieszkańcy. Reprezentowane były poczty sztandarowe na czele z historycznym sztandarem 1 DP im. T. Kościuszki. Czytaj więcej …