3 Maja w Chełmie

Dzień 3 maja każdego roku jest dniem świątecznym, w którym w całym kraju uroczyście się obchodzi kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza w Polsce i w Europie (a druga – po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki – na świecie) konstytucja z prawdziwego zdarzenia. Akt, który reformował przestarzały ustrój państwa polsko-litewskiego (Rzeczypospolitej szlacheckiej), ponieważ wprowadzał trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, ograniczał immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej (tak zwanej gołoty), potwierdzał przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku (prawo o miastach), znosił takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich, zniósł wolną elekcję (władza królewska miała być dziedziczna i związana z dynastią saską Wettinów, wprowadził stałą 100 – tysięczna armię, ustanowił podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa (gołota szlachecka, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku). Czytaj więcej …