Spotkanie z kombatantem

9 maja br. po południu delegacja Wrocławskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty odwiedziła kombatanta, kawalera Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari płk dypl. Bronisława JAKIMOWICZA. Pretekstem do spotkania było wręczenie Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Szlak 2 Armii WP” oraz Dzień Zwycięstwa. Czytaj więcej …

3 Maja w Chełmie

Dzień 3 maja każdego roku jest dniem świątecznym, w którym w całym kraju uroczyście się obchodzi kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza w Polsce i w Europie (a druga – po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki – na świecie) konstytucja z prawdziwego zdarzenia. Akt, który reformował przestarzały ustrój państwa polsko-litewskiego (Rzeczypospolitej szlacheckiej), ponieważ wprowadzał trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, ograniczał immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej (tak zwanej gołoty), potwierdzał przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku (prawo o miastach), znosił takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich, zniósł wolną elekcję (władza królewska miała być dziedziczna i związana z dynastią saską Wettinów, wprowadził stałą 100 – tysięczna armię, ustanowił podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa (gołota szlachecka, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku). Czytaj więcej …

Nocne Wilki we Wrocławiu

2 maja br. dotarła do Wrocławia budząca pewne kontrowersje międzynarodowa grupa motocyklowa „Nocne Wilki”. Pod Pomnikiem Pamięci Ofiar OUN-UPA obok Bulwaru Xawerego Dunikowskiego witały ich delegacje Klubu „Rodacy”, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Związku Weteranów i Rezerwistów WP w składzie: kpt. ZS Andrzej Mordel, st. chor. szt. Andrzej Nawrot, kpt. ZS Józef Sowa, płk Krzysztof Majer i płk ds. Ryszard Złociński. Warto podkreślić, że z Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu na spotkanie pofatygował się wicekonsul Pawel Jerin. Po chwili refleksji został pod pomnikiem złożony wieniec i czerwone znicze. Występujący Polak Rosjanin i Niemiec mówili, że przyjechali uczcić modlitwą ofiary II wojny światowej oraz ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów. Co warto podkreślić, że w kawalkadzie motocyklistów znaleźli się przedstawiciele kilku państw wzbudzając zainteresowanie mieszkańców Wrocławia. Czytaj więcej …

Majowe spotkanie

1 maja br. nie tylko przedstawiciele wrocławskich ugrupowań lewicowych, umówili się przy pomniku grupy „Olimp”, by uczcić Międzynarodowe Święto Pracy i 14. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, czyli potwierdzenia naszej przynależności do europejskiej rodziny – wspólnoty demokratycznych wartości i zasad. Po wystąpieniach okolicznościowych zostały pod pomnikiem złożone kwiaty i zapalone znicze. Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowała delegacja w składzie: Andrzej Nawrot, Krzysztof Majer, Zdzisław Smolarek i Ryszard Złociński,. Następnie mijając uczestników bicia gitarowego rekordu świata, udaliśmy się na ulicę Świdnicką by uczcić święto kuflem czeskiego piwa Kozel. Czytaj więcej …