Święto w Uniejowicach

12 maja br. w Uniejowicach k/Złotoryi spotkali się członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, by świętować Dzień Zwycięstwa. Zebranych przywitał gospodarz ppłk ZS Michał SABADACH, a następnie prowadzenie przejął płk Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego i przywitał zaproszonych gości: dr Tadeusza SAMBORSKIEGO, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Iwana KOSONOGOWA, Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, płk Ryszarda WOŹNIAKA, wiceprezesa Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, gen. bryg. ds. Aleksandra PODOLSKIEGO, sekretarza ZO TWO, Regenta UPUM, kpt. Sergeya ZDOBINA, zastępcę Attache Obrony Ambasady Federacji Rosyjskiej, płk Tadeusza KOWALCZYKA, honorowego prezesa Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, ppłk ZS Witolda SOKOŁOWSKIEGO, kawalera Orderu Virtuti Militari. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili: Tadeusz SAMBORSKI, Iwan KOSONOGOW, Tadeusz KOWALCZYK i Sergey ZDOBIN. Czytaj więcej …

73 rocznica zakończenia wojny

OBCHODY 73 ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWERJ W EUROPIE POD POMNIKIEM ZAMORDOWANYCH W LATACH 1939 -1945 W LESIE CZĘSTONIEW

Pod pomnikiem postawionym i oddanym dla „ PAMIĘCI OFIAR HITLERYZMU ZAMORDOWANYCH W TYM LESIE W LATACH 1939-45 W XXX ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA” w 1975r. a odrestaurowanym w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej
w Europie w 2015r. przez JW. 3411 Grójec i Koło Nr 8 Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP (POG ZWiR WP), w dniu 09.05.2018r. odbyły się uroczystości upamiętniające 73 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Czytaj więcej …

Obchody 8 maja w Chełmie

Obchody 8 maja – Narodowego Dnia Zwycięstwa w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

8 maja, na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2015 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 622) jest dniem pamięci o zwycięstwie nad hitlerowską III Rzeszą niemiecką. Znamienny udział w tym zwycięstwie mieli Polacy, którzy praktycznie walczyli od dnia 1 września 1939 r. aż do dnia 8 maja 1945 r., dnia podpisania przez Niemców bezwarunkowej kapitulacji kończącej formal-nie działania wojenne w Europie (wojna jednak trwała do dnia 2 września 1945 r., kiedy Japonia podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji). Czytaj więcej …

Awans weterana

Dziś odwiedziłem 88-letniego weterana mjr Witolda Nowackiego, aby wręczyć mu przyznany akt mianowania do stopnia podpułkownika Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP. Mieliśmy okazję powspominać dawne dzieje, a ja z dużym zainteresowaniem podziwiałem dużą kolekcję fajek, jakie zgromadził gospodarz. Spotkanie zakończyliśmy lustracją działki, którą Ludwik mimo kłopotów zdrowotnych pięknie uprawia. Czytaj więcej …

Związkowe święto w Policach

8 maja br. był szczególnym dniem dla członków i sympatyków Wojewódzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego wiązku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Wojsk Ochrony Pogranicza. Spotkaliśmy się na placu Bolesława Chrobrego w Policach z okazji uroczystego wręczenia sztandaru. Uroczystość w takt marsza generalskiego rozpoczął meldunek prezesa Zarządu Wojewódzkiego płk Andrzeja Selegi, który odebrali wiceprezes Zarządu Głównego ZWiRWP płk Krzysztof Majer i burmistrz Polic Władysław Diakun. Przewodniczący Komitetu Honorowego Władysław Diakun przywitał uczestników uroczystości i podkreślił, że spotykamy się w Dniu Zwycięstwa i w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Następnie wystąpił prezes Andrzej Selega, a ppłk Zygmunt Adamski odczytał Akt Ufundowania Sztandaru. Symbolicznego wbicia gwoździ i wpisu do księgi dostąpili m.in. Rodzice Chrzestni Zofia Twardowska-Zabójska i ppor. Zdzisław Burkhart, prezes Andrzej Selega, burmistrz Polic Władysław Diakun, burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa, komendant 109 Wojskowego Szpitala w Szczecinie płk Krzysztof Pietraszko, dyrektor Wydziału Kryzysowego UM w Szczecinie Witold Daniłowicz, wiceprezesi ZG ZWiRWP płk Krzysztof Majer i kpt. Tadeusz Myler, wicestarosta Mariusz Sarnecki, Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP marsz. ZS Stanisław Chomko, zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie mjr Zbigniew Pałka oraz przedstawiciele kół ZWiRWP w Szczecinie, Mieszkowicach i w Stolcu. Czytaj więcej …