Krajowy Zjazd Szlachty Polskiej

21 kwietnia br. w hotelu Jasek we Wrocławiu, na zaproszenie Regenta Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych kmdr Aleksandra Podolskiego stawili się licznie przedstawiciele rodów arystokratycznych i szlacheckich z całego kraju. Wielki książę Aleksander Podolski otwierając zjazd przywitał znamienitych gości, a wśród nich ppłk ZS Witolda Sokołowskiego, żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari. Czytaj więcej …