Nie tylko o osadnikach wojskowych

20 kwietnia br. z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy wsparciu organizacyjnym Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP we Wrocławiu odbyła się konferencja „Żołnierze i Osadnicy na Ziemiach Zachodnich. I i II Armia Wojska Polskiego”. Czytaj więcej …