Zebranie Wrocławskiego Oddziału ZWiRWP

27 kwietnia br. spotkali się członkowie ZWiRWP we Wrocławiu. Zebranie otworzył i prowadził prezes ZM kpt. ZS Józef Sowa. Jednogłośnie przyjęto wniosek o przyjęcie do Związku kol.: Teresy Bąk, Elżbiety Hochuł i por. PDS Mariana Fornalskiego, którzy odebrali legitymacje i odznaki członkowskie. Prezes ZD płk Krzysztof Majer przedstawił najbliższe zadania, a jest tego sporo /o czym niżej/ i zaprezentował pokaz slajdów z ostatnich wydarzeń związkowych. Czytaj więcej …

Nie tylko my pamiętamy

22 kwietnia br. do Zgorzelca przybyła z Warszawy delegacja Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej. Pod przewodnictwem Honorowego Prezesa płk dr inż. Tadeusza Kowalczyka, postanowili oddać honory spoczywającym tutaj 3420 żołnierzom poległym podczas forsowania Nysy Łużyckiej i walk o Łużyce w kwietniu i maju 1945 roku. Czytaj więcej …

73. rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej w Pieńsku

17 kwietnia br. uroczystości rocznicowe Pieńsku odbyły się z wojskową asystą honorową na Placu Wolności przed Pomnikiem Poległych za Ojczyznę. Jak co roku, w dowód pamięci wydarzeń, które miały miejsce nieopodal Pieńska, w okolicach wsi Prędocice (Toporów), uczczono pamięć poległych żołnierzy 2 Armii WP. Kompania honorową 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca dowodził kpt. Karol Koźbielski, oprawę muzyczną zapewniła Zakładowa Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego Turów pod kierunkiem kapelmistrza Mariusza Sawickiego. Wartę przy pomniku pełnili żołnierze 23 SPA oraz harcerze z 62 Drużyny Harcerskiej „Pieńki”. Uczestniczyły delegacje stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich, służb mundurowych, uczniowie, harcerze i mieszkańcy. Stowarzyszenie Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej Zgorzelec oraz Związku Weteranów Wojska Polskiego reprezentowała delegacja na czele z prezesem mjr ZS Ryszardem Leparowskim. Po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości, głos zabrali: Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk Jan Magda oraz Wicestarosta Zgorzelecki Mariusz Wieczorek. Modlitwie za poległych żołnierzy przewodniczył ks. proboszcz Marek Daukszewicz. Apel Poległych poprowadził ppor. Arkadiusz Waśkowski z 23 SPA. Czytaj więcej …

Niebieskie Berety – pamiętają …

W kwaterze zasłużonych mieszkańców zgorzeleckiego cmentarza komunalnego jest rodzinny grobowiec Zofii i Jerzego Jaworskich. Tu spoczywa ppłk Jerzy Jaworski, były dowódca batalionu rozpoznawczego. Mogiła szczególnie zadbana, na której palą się znicze i często składane są świeże kwiaty. Dbają o to najbliżsi – córka Anna Garlińska ale często przy tej mogile znicze zapalają Jego przyjaciele i podwładni. I choć oddział ten już dawno został rozformowany, to pamięć o tym oficerze trwa nadal. Czytaj więcej …

Krajowy Zjazd Szlachty Polskiej

21 kwietnia br. w hotelu Jasek we Wrocławiu, na zaproszenie Regenta Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych kmdr Aleksandra Podolskiego stawili się licznie przedstawiciele rodów arystokratycznych i szlacheckich z całego kraju. Wielki książę Aleksander Podolski otwierając zjazd przywitał znamienitych gości, a wśród nich ppłk ZS Witolda Sokołowskiego, żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari. Czytaj więcej …