Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP

12 lutego 2018 r. w siedzibie Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP. Otwierając posiedzenie prezes Zarządu Dolnośląskiego płk Krzysztof MAJER przywitał członków Zarządu i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz zaproponował chwilą zadumy uczczenie pamięci kombatanta, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari mjr ZS Juliana LECHA, który odszedł na Wieczna Wartę w grudniu 2017 r. Spotkanie stało się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Akty mianowania na stopnie Związku Strzeleckiego odebrali koledzy: Ryszard LEPAROWSKI do stopnia majora i Ryszard KURSA do stopnia chorążego, a odznaczenia związkowe i pamiątkowe: Ryszard OLESZKIEWICZ, Zbigniew SZPARKOWSKI, Aleksander ZUBALSKI, Jerzy HERMAN i Henryk PAWŁOWSKI. Czytaj więcej …

Nie wszyscy pamiętali

9 lutego br. z inicjatywy Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Lubinie na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Radzieckich zgromadzili się nieliczni mieszkańcy miasta. Uroczystość otworzył prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP ppor. ZS Jerzy Szcześniak i przywitał delegacje: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Razem dla Lubina i Powiatu oraz członków ZWiRWP z Lubina i Głogowa. Pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy z czerwoną gwiazdą na hełmach, zdobywających w lutym 1945 r. Lubin, refleksjami wojennymi podzielił się przewodniczący Powiatowej Rady Kombatanckiej mjr ZS mgr Wilhelm Kasperski. Pod obeliskiem złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, a sztandary Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Komendy Hufca ZHP im. Budowniczych Zagłębia Miedziowego pochyliły się nad prochami poległych. Ze smutkiem należy jednak stwierdzić, że „złomiarze” ukradli tablice metalowe z ok. trzydziestu mogił. Czytaj więcej …