Dwudniowa wycieczka ?

Latem br. Zarząd Główny planuje zorganizować dla swoich członków dwudniową wycieczkę nad morze. Trasa mogłaby przebiegać przez: Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin, Mławę, Gdańsk, Gdynię, Puck.
Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Spotkanie w Zgorzelcu

17 lutego br. na świetlicy Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu odbyło się uroczyste spotkanie aktywu związkowego. Była okazja do wyróżnienia awansami i odznaczeniami. Do stopnia podporucznika Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP zostali promowani koledzy: st. chor. mgr Kazimierz KOROTUSZ, chor. Bronisław KRÓL i st. sierż. Kazimierz POPIELARZ, a akty mianowania odebrali do stopnia: starszego chorążego st. sierż. Zdzisław STRZYKAŁA, chorążego plut. Ryszard KURSA, plut. Stanisław WOLANIN i plut. Andrzej STELEŻUK, plutonowego bomb. Andrzej BLACHANIEC. Krzyż Pamiątkowy 150-lecia urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego otrzymał kol. Stanisław WOLANIN. W imieniu wyróżnionych podziękował kol. Ryszard KURSA i zapewnił, że będą ich mobilizowały do dalszej aktywności społecznej. Czytaj więcej …

Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP

12 lutego 2018 r. w siedzibie Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP. Otwierając posiedzenie prezes Zarządu Dolnośląskiego płk Krzysztof MAJER przywitał członków Zarządu i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz zaproponował chwilą zadumy uczczenie pamięci kombatanta, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari mjr ZS Juliana LECHA, który odszedł na Wieczna Wartę w grudniu 2017 r. Spotkanie stało się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Akty mianowania na stopnie Związku Strzeleckiego odebrali koledzy: Ryszard LEPAROWSKI do stopnia majora i Ryszard KURSA do stopnia chorążego, a odznaczenia związkowe i pamiątkowe: Ryszard OLESZKIEWICZ, Zbigniew SZPARKOWSKI, Aleksander ZUBALSKI, Jerzy HERMAN i Henryk PAWŁOWSKI. Czytaj więcej …

Nie wszyscy pamiętali

9 lutego br. z inicjatywy Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Lubinie na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Radzieckich zgromadzili się nieliczni mieszkańcy miasta. Uroczystość otworzył prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP ppor. ZS Jerzy Szcześniak i przywitał delegacje: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Razem dla Lubina i Powiatu oraz członków ZWiRWP z Lubina i Głogowa. Pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy z czerwoną gwiazdą na hełmach, zdobywających w lutym 1945 r. Lubin, refleksjami wojennymi podzielił się przewodniczący Powiatowej Rady Kombatanckiej mjr ZS mgr Wilhelm Kasperski. Pod obeliskiem złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, a sztandary Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Komendy Hufca ZHP im. Budowniczych Zagłębia Miedziowego pochyliły się nad prochami poległych. Ze smutkiem należy jednak stwierdzić, że „złomiarze” ukradli tablice metalowe z ok. trzydziestu mogił. Czytaj więcej …

Spotkanie przyjaciół

20 stycznia 2018 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu obyło się doroczne spotkanie prezesów wrocławskiego „Porozumienia …” związków i stowarzyszeń żołnierskich, które reprezentowali: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – kpt. mgr inż. Konstanty IGNACZAK, członek Zarządu Głównego, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego i płk dr Władysław TKACZEW, wiceprezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP oraz członek Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego TWO; Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI, prezes Zarządu Wojewódzkiego i płk dypl. Lucjan ŁAWNICZEK, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego; Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk mgr Aleksander PODOLSKI, sekretarz Zarządu Okręgowego; Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDEREK, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego i płk mgr Stefan KOZIARA, rzecznik prasowy Zarządu Okręgowego; Związek Weteranów i Rezerwistów WP – płk mgr Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego i ppłk dr Józef FRĄCZEK, wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego; Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, prezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego, płk dypl. Ryszard WOŹNIAK, wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Czytaj więcej …