Krzyż Pamiątkowy

Szanowni Państwo!
Informuję, że w grudniu 2017 r. Kapituła przygotowała i rozprowadziła 300 egz. Krzyża Pamiątkowego 150-lecia urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Ale nadał otrzymujemy zapytania czy Krzyż będzie wznowiony? Będzie to jednak możliwe w przypadku odpowiedniej ilości zgłoszeń. Dlatego proszę do 31 stycznia 2018 r. podać mi nazwiska chętnych na otrzymanie Krzyża. Jeśli wpłynie stosowna ilość deklaracji, to podam e-mailem zainteresowanym procedurę jego otrzymania (dotychczasowy koszt wykonania i dystrybucji 60 zł). Przypominam, że krzyż jest pamiątkowy, a nie za „zasługi”.
Z żołnierskim pozdrowieniem.
płk (s) mgr Krzysztof Majer
Wicekanclerz Kapituły

OBCHODY 73 ROCZNICY WYZWOLENIA GRÓJCA SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

Uroczystość wyzwolenia Grójca z pod okupacji hitlerowskiej obchodzona była w tym roku 15.01.2018r. w zupełnym zapomnieniu o tym fakcie historycznym przez JW. 3411, władze samorządowe powiatu i miasta Grójec. Obecnie słowo „patriota” , które często pojawia się w czasie wszelakich uroczystości państwowych i wojskowych, uzależnione jest od tego, jaka opcja polityczna jest u władzy. Wiem, że tą wypowiedzią narażam swoją osobę na określone reperkusje i szykany, ale nie mogę milczeć, kiedy dyskredytuje się ofiarę krwi i życia żołnierza I i II Armii WP niosącego wyzwolenie Polsk i z pod okupacji hitlerowskiej u boku Armii Radzieckiej. Nie jestem zachwycony tym, że to wyzwolenie przyszło u boku drugiego agresora tj. Armii Sowieckiej, ale Ci co chcieliby zgłębić realia sytuacji politycznej Polski w latach 1943-45r., przyznają mi rację, że nie mieliśmy żadnego wyboru, bo w tej grze o strefy wpływów po II wojnie światowej, udział brało tylko „trzech graczy” . Czytaj więcej …

W Chojnowie nie tylko kombatanci

17 stycznia br. z pomocą władz samorządowych Chojnowa w Domu Schrama zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe dla kombatantów, sybiraków, strzelców i weteranów. Spotkanie otworzył i prowadził Artur REICHERT – prezes kół Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Chojnowie. Serdecznie przywitał zebranych oraz zaproszonych gości: Brygidą MYTKOWSKĄ – sekretarza Urzędu Miejskiego, Jana SKOWROŃSKIEGO – przewodniczącego Rady Miasta, Honoratę TAJCHMAN-RĘKOŚ – sekretarza Urzędu Gminy, ks. Mirosława MAKOWSKIEGO – proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, płk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, płk Kazimierza WILKA – wiceprezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, Marię JURKIEWICZ – przedstawicielkę Zarządu Powiatowego Związku Sybiraków, por. Czesława DULA – dowódcę kompanii Związku Strzeleckiego. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć kombatantów, weteranów i rezerwistów, którzy odeszli na Wieczną Wartę w minionym roku. Czytaj więcej …

„Głogowska Czwórka”

13 stycznia 2018 r. w miejscowości Wińsko odbył się XVII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK. W przeglądzie uczestniczyło 17 zespołów z województwa dolnośląskiego. W przeglądzie nie mogło zabraknąć zespołu ZWiRWP „Głogowska Czwórka”. Zespół został wyróżniony pamiątkową statuetką i po koncercie nagrodzony gromkimi oklaskami oraz zaproszony na kolejny przegląd za rok. Nawiązano kontakty z innymi zespołami jak OSETNOPOLANIE, JACZOWIACY, WĄSOSZANKI. Na zakończenie przeglądu odbyło się wspólne kolędowanie.
Czytaj więcej …

Opłatkowe spotkanie Tłumaczan

13 stycznia br. w Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast” we Wrocławiu na spotkanie opłatkowe przybyli członkowie Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Prezes Elżbieta NIEWOLSKA przywitała zebranych i zaproszonych gości w osobach: prezesa Towarzystwa dr Andrzeja KAMIŃSKIEGO, regenta Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, sekretarza ZO TWO gen. bryg PDS Aleksandra PODOLSKIEGO, sekretarza UPUM Julitę PODOLSKĄ, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, uczestnika Powstania Warszawskiego ppłk ZS Witolda SOKOŁOWSKIEGO, dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr. prof. zw. dr hab. Zdzisława Juliana WINNICKIEGO, pracownika Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu prof. nadzw. dr hab. Przemysława MAKAROWICZA, wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP płk Krzysztofa MAJERA, historyka i heraldyka z Wrocławia ppłk PDS dr Norberta WÓJTOWICZA oraz sołtysa wsi Siedlakowice Jerzego CZERWCA, gdzie znajduje się sanktuarium i cudowny obraz św. Anny Samotrzeciej, patronki Tłumaczan. Czytaj więcej …